ANUNŢ

icon_regulamentÎn conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Serviciul de Poliţia Locală Marghita, aduce la cunoştiinţă publică :

-proiectul de de modificare a Regulamentului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin cetăţenilor, instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice pentru buna gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţare a localităţii, păstrarea permanentă a curăţeniei în municipiul Marghita, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local cu numărul 51 din 2016

– referatul argumentat al Serviciului de Poliţia Locală Marghita cu propunerea de modificare a Regulamentului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin cetăţenilor, instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice pentru buna gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţare a localităţii, păstrarea permanentă a curăţeniei în municipiul Marghita, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local cu numărul 51 din 2016

Proiectul de regulament cu modificările propuse, poate fi consultate aici sau la sediul Primăriei Marghita situata pe Calea Republicii nr. 1, Bihor Telefon: 0259/362001 0359/409977 Fax: 0359/409982, zilnic între orele 8 şi 16.

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (4) din Legea 52/2003 până la data de 15 mai 2017 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de regulament supuse dezbaterii publice la sediul Primăriei Marghita situata pe Calea Republicii nr. 1, Bihor, la telefon/fax nr. 0259/362001 0359/409977 Fax: 0359/409982

Dezbaterea publică va avea loc la data de 18 mai orele 15,00 in Sala de sedinte a Primăriei municipiului Marghita.