A N U N T

Primarul Municipiului Marghita , în temeiul art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 , legea administrației publice locale , republicată, cu modificarile și completările ulterioare a inițiat următorul proiect:

Proiect de hotarâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2018 – 2022 şi a Planului Local de acţiune în domeniul serviciilor sociale la nivelul Municipiului Marghita.

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică , primăria Municipiului Marghita supune dezbaterii publice acest proiect de hotărâre.

Orice persoană interesată este invitată să depună în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre, la secretariatul primăriei până în 11 decembrie 2017.

Proiectul de hotarâre poate fi studiat atât aici cât și la avizierul Primariei.