A Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívására 2018.07.18

A Margittai Munícipium  Helyi Tanácsának Összehívásáról  a rendes ülésére , 2018.07.18-ra.

Figyelembe véve a 215/2001-es Helyi Közigazgatási Törvény 39-es cikkét és 68-as cikkének első bekezdését, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel:

A 39-es Cikk 2-es és 3-as rendelkezése, ugyanabból a Törvényből.

Margitta Munícipium polgármestere, Margitta, Bihar megye, Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester.

Rendelkezik:

                  1 Cikk: Összehívják a Margittai munícipium Helyi Tanácsát rendes ülésre, 2018.07.18-ra, 13:00 órára, a következő napirendi pontokkal:

1.     Határozattervezet a Margittai munícipium  bevételi és kiadási költségvetésének kiigazításáról.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

2.Határozattervezet a  Helyi Tanács 114-es számú, 2017.07.27, módosításról  és kiegészítésröl,  amelyben  jóváhagyásra került az  eljárás egy ingatlan kisajátításának elindításáról,  3528 négyzetméter terület, 100040-es CF számmal, 100040 kadaszterszámmal,  amely a Margittai munícipium szociális épületek fejlesztési tervben szerepel  .

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat:  Költségvetési , Pénzügyi,  Nyilvános és Magán területeket kezelő Bizotság és  a Jogi Bizottság.

3.Határozattervezet koncesszió jóváhagyásra a 42,61m2 részről,  a Margitta munícipium magán tulajdonába beírt épületből, 64/2-es topószámmal, a régi laktanya épülete, Eroilor utca 9, a margittai  Senioria Nyugdíjasok Klub Egyesületének..

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: :  Költségvetési , Pénzügyi,  Nyilvános és Magán területeket kezelő Bizotság

4.Határozattervezet amelyben a Helyi Tanács elsajátíja azt az elemzést amely  a mezőgazdasági nyilvántartásba való jegyzékbevételről szól, 2018 első félévében és jóváhagyja  azt az intezkedési programot amely a  hatékony adatbevitelt segíti elő .

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Mezőgazdasági Bizottság

  1. Határozattervezet a Magittai Munícipium Napjainak megrendezéséről és partnerségi szerződés elfogadásáról, Margittai Munícipium és a SC. Top Press SRL. Nagyvárad között.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság

  1. Határozattervezet a súlyos rokkantsággal élők beteggondozóinak első félévre szóló tevékenységi jelentésének elfogadásáról.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális Bizottság

  1. Határozattervezet közvetlen koncesszió jóváhagyásról 698 m2, a Margitta munícipium magán tulajdonába beírt ingatlan 262/4447 mp.terület, nr.topo.2248/1-c,  CF 6216 , valamint  a  436/14656 mp.terület, topo 2257,  CF 6216 , Margitta .I.L.Caragiale utca, 35 szám,  SC Ravanar – Trans  SRL – nek,   építőanyag raktára bővitésére.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: :  Költségvetési , Pénzügyi,  Nyilvános és Magán területeket kezelő Bizotság és a Jogi Bizotság.