2020

ianuarie:

HCL 1/09.01.2020 alegerea presedintelui de sedinta

HCL 2/09.01.2020 ordinea zi

HCL 3/09.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar

HCL 4/09.01.2020 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare si functionare a bugetului local

HCL 5 din 30.01.2020 aprobare procese verbale HCL 6 din 30.01.2020 aprobarea ordinii de zi HCL 7 din 30.01.2020 privind incetarea mandatului d-lui Sas Marcel

HCL 8 din 30.01.2020 privind validarea mandatului d-lui Pop Gavril

HCL 9 din 30.01.2020 privind completarea HCL 114:17.09.2009

HCL 10 din 30.01.2020 pentru aprobarea prelungirii contractului de concesiune pentru suprafața de 73 mp, catre SC Transgex SA Oradea

HCL 11 din 30.01.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 134 din 30 octombrie 2019

HCL 12 din 30.01.2020 privind activitatea asistentilor personali

HCL 13 din 30.01.2020 privind numarul asistentilor personali

HCL 14 din 30.01.2020 privind Planul de lucrari pentru persoanele beneficiare de ajutor social

HCL 15 din 30.01.2020 privind Licenta de dare in administrare pentru perimetru geotermal

HCL 16 din 30.01.2020 privind concediul de odihna aferent 2019 al primarului si viceprimarului

HCL 17 din 30.01.2020 privind darea in folosinta gratuita Inspectoratului de politie Bihor a kitului etilotest

HCL 18 din 30.01.2020 privind modificarea organigramei Casei de cultura

HCL 19 din 30.01.2020 privind transferul unor mijloace fixe catre Liceul Horvath Janos

HCL 20 din 30.01.2020 privind contractarea unei finantari rambursabile de 3421735lei in vederea finantarii proiectelor de investitii de interes local

HCL 21 din 30.01.2020 privind aprobare PUZ, dezmebrare si reglementare parcele zona strazii Remenky Sandor

HCL 22 din 30.01.2020 privind completarea si modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatiilor comerciale si serviciilor de piata

HCL 23 din 30.01.2020 privind modificare HCL 8 din 29.01.2015 peentru aprobarea strategie de dezvoltare locala

HCL 24 din 30.01.2020 privind aprobarea proiectului Fundamentarea deciziiilor, planificarea strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul Municipiului Marghita

februarie:

HCL 25 DIN 24.02.2020 aprobare PV

HCL 26 DIN 24.02.2020 ordinea de zi

HCL 27 DIN 24.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

HCL 28 DIN 24.02.2020 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public a unor terenuri cu vegetatie forestiera

HCL 29 DIN 24.02.2020 privind aprobarea modificarii pozitiei nr. 242 strada in Ghenetea in inventarul bunurilor care apartin domeniului public

HCL 30 DIN 24.02.2020 privind cuprinderea in domeniul privat al unor terenuri

HCL 31 DIN 24.02.2020 privind Studiul de fezabilitate pentru Centru multifunctional recreativ Marghita

HCL 32 DIN 24.02.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Centru educational multifunctional Octavian Goga

HCL 33 DIN 24.02.2020 privind aprobarea contractului de superficie cu titlu gratuit cu Agentia de dezvoltare durabila

HCL 34 DIN 24.02.2020 privind reglementarea juridica a terenului situat in Marghita, str. Independentei nr.3

HCL 35 DIN 24.02.2020 privind insusirea rapoartelor de evaluare si aprobarea pretului de pornire la licitatie pentru spatiile din imobilul situat pe str. 1 Decambrie nr.14

HCL 36 DIN 24.02.2020 privind aprobarea contractarii unei finantari nerambursabile de pana la 466.393lei in vederea finantarii proiectelor de interes local

martie:

HCL 41 din 19.03.2020 aprobarea procesului verbal

HCL 42 din 19 martie 2020 Ordinea de zi

HCL 43 din 19 martie 2020 Suplimentarea numarului de asistenti personali

HCL 44 din 19 martie 2020 Raportul privind inscrierea datelor in Registrul agricol

HCL 45 din 19 martie 2020 Raport privind Patrimoniul

HCL 46 din martie 2020 Rectificare buget

HCL 47 din 19 martie 2020 Aprobare bilant si cont executie bugetara

HCL 48 din martie 2020 Vanzare teren Republicii 49

HCL 49 din 19 martie 2020 Modificare Stat de fuctii

HCL 50 din 19 martie 2020 Cuprinderea in domeniul public a unor lucrari de investitii

HCL 51 din 19 martie 2020 Stabilire chirie pentru spatiu folosit de piata

HCL 52 din 19 martie 2020 Organigrama spital

HCL 53 29 martie 2020 ordinea de zi

HCL 54 29 martie 2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

aprilie:

HCL 55 din 07.04.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 56 din 07.04.2020 aprobarea proceselor verbale

HCL 57 din 07.04.2020 ordinea de zi

HCL 58 din 07.04.2020 privind modificarea regulamentului CLM

HCL 59 din 07.04.2020 privind taxele si impozitele locale

HCL 60 din 07.04.2020 privind prorogarea termenului puntru avizarea acordului de functionare al agentilor economici

HCL 61 din 07.04.2020 privind rectificarea bugetului

mai:

H 63. din 19.05.2020. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare

H.64. din 19.05.2020 Aprobarea utilizarii excedentului pietei agroalimentare

H.76. din 19.05.2020 Stabilirea pretului de vanzare in baza raportului de evaluare a terenului proprietate privata a Mun.Marghita

H.79. din 29.05.2020 Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare

H.80 din 29.05.2020 Aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a mun.Marghita

H.81 din 29.05.2020 Pentru achizitionarea instalatie de dezinfectie si dezinsectie in Marghita

H.83 din 18.06.2020 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare

H.84. din 18.06.2020. Aprobarea ordinii de zi

H.85. din 18.06.2020 Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

H.86 din 18.06.2020 Pentru aprobarea acordarii a dreptului de uz si servitute catre DELGAZ GRID S.A.

H.87.din 18.06.2020 Aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrare, evidenta si radierea vehiculelor

H.89DIN18.06.2020 Reglementarea din punc de vedere juridic a unor terenuri situate in intravilan

H.90 din 18.06.2020 Plan analiza si acoperire riscuri

H62 DIN 19.05.2020 aprobarea procesului verbal ședință anterioara

H65. din 19.05.2020 Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

H66. din 19.05.2020 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

H67. din 19.05.2020. Aprobarea bilantului contabil si a situatiilor financiare anuale

H68. din 19.05.2020. Aprobarea statului de functii a SPAACS-ului

H69. din 19.05.2020. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

H70. din 19.05.2020 Diminuarea suprafetei concesionate si a redeventei stabilite

H71. din 19.05.2020. Asigurarea cofinantarii proiectului

H72. din 19.05.2020 Aprobarea modificarii pozitiei nr.236 str. Kolcsey Ferenc

H73. din 19.05.2020 Aprobarea concesionarii directe

H74. din 19.05.2020 Aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferita de bona

H75. din 19.05.2020 Modificarea Statului de functii la Spitalul Mun.Marghita

H77.din 19.05.2020 Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor

H78. din 29.05.2020 Aprobarea procesului verbal ale sedintei ordinare

H82.din 29.05.2020 Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Mun.Marghita

iunie

HCL 83 din 18.06.2020 Aprobarea procesului verbal ale sedintei ordinare din 29 mai

HCL 84 din 18.06.2020 Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare 18 iunie

HCL 85 din 18.06.2020 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

HCL 86 din 18.06.2020 Aprobarea acordarii de titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre DELGAZ GRID S.A.

HCL 87 din 18.06.2020 Aprobarea regulamentului privind procedura pt. inregistrarea evidenta si radierea vehiculelor

HCL 88 din 18.06.2020 Aprobarea Registrului Local al Spatiilor Verzi

HCL 89 din 18.06.2020 Reglementarea din p.d.v. juridic a unor terenuri situate in intravilanul Marghita

HCL 90 din 18.06.2020 Aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor a UAT Marghita

HCL 91 din 30.06.2020 Alegerea presedintelui de sedinta pt. sedinta curenta si pt. lunile iulie si august

HCL 92 din 30.06.2020 Aprobarea procesului verbal ale sedintei ordinare din 18 iunie 2020

HCL 93 din 30.06.2020 Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare din 30 iunie 2020

HCL 94 din 30.06.2020 Aprobarea preturilor si tarifelor aplicabile pe sezonul estival 2020 de catre SC Parc Balneomar SA pt. strandul Marghita

HCL 95 din 30.06.2020 Constituirea undei comisii de analiza privind cheltuielile efectuate in octombrie 2016 de catre SC Parc Balneomar SA

HCL 96 din 30.06.2020 Aprobarea actului constitutiv actualizat al SC Parc Balneomar SA

HCL 97 din 30.06.2020 Modificarea si completarea HCL 105 din 27.08.2009 privind darea in administrare catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale a suprafetei de teren cu nr. topo 2297

iulie

HCL 98 din 08.07.2020 Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare din 8 iulie 2020

HCL 99 din 08.07.2020 Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

HCL 100 din 23.07.2020 Aprobarea procesului verbal a sedintei anterioare

HCL 101 din 23.07.2020 Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 23 iulie 2020

HCL 102 din 23.07.2020 Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

HCL 103 din 23.07.2020 Solicitarea preluarii din domeniul public al statului si administrarea Agentiei de Plati si Interventie pt. Agricultura

HCL 104 din 23.07.2020 Stabilirea locurilor de ocuparea domeniului public pt. activitatea de comert stradal ocazional

HCL 105 din 23.07.2020 Activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2020

HCL 106 din 23.07.2020 Aprobarea vanzarii in principiu a terenului de pe str. Herculane 4A nr. cadastral 259 catre Madacsy-Varga Stefan-Ioan

HCL 107 din 23.07.2020 Insusirea constatarilor comisiei de analiza privind cheltuielile efectuate pe perioada octombrie 2016 de catre SC Parc Balneomar SRL

HCL 108 din 23.07.2020 Aprobarea concesionarii directe din cladirea inscrisa CF 101001 nr. top. 64.2 catre Asociatia Club Sportiv Bengu Box

HCL 109 din 23.07.2020 Aprobarea acordului de parteneria incheiat pt. realizarea obiectivului de investitii Varianta ocolitoare Martghita-Tauteu-Abramut

HCL 110 din 23.07.2020 Aprobarea regulamentului privind legalizarea constructiilor executate fara autorizatie de construire

HCL 111 din 23.07.2020 Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent constructiei proprietatea SC Arandia SRL in favoarea noului dobanditor al constructiei

HCL 112 din 23.07.2020 Instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restate la data de 31.03.2020

HCL 113 din 23.07.2020 Repartizarea locuintelor sociale situate in Marghita

HCL 114 din 23.07.2020 Alocare sume de bani ca sprijin financiar la cultele religioase

august

HCL 115 din 21.08.2020 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare

HCL 116 din 21.08.2020 Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 21 august 2020

HCL 117 din 21.08.2020 Aprobarea volumului pubelelor la gospodarii individuale pt. operatorul de salubrizare AVE Bihor si aprobarea modului de plata

HCL 118 din 21.08.2020 Aprobarea modificarii unor pozitii din inventarul bunurilor, constituirea unor numere cadastrale si reglementarea d.p.d.v. juridic a unor terenuri situate in intravilanul Marghita

HCL 119 din 21.08.2020 Insusirea rapoartelor de evaluare si stabilirea pretului de vanzare actualizat a unor terenuri pe care sunt construite garaje

HCL 120 din 21.08.2020 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici si de confinantare pt. obiectivul de investitii Extindere canalizare menajera si retehnologizare statie de pompare str.Horea

HCL 121 din 21.08.2020 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici si de confinantare pt. obiectivul de investitii Extindere retele de apa si canalizare in cartierele Chet si Ghenetea

HCL 122 din 21.08.2020 Revocarea HCL 78 din 26.06.2019 si 133 din 30.10.2019

HCL 123 din 21.08.2020 Stabilirea pretului de vanzare a terenului CF 200886 nr. topo. 100886 catre titularii contractelor de concesiune

HCL 124 din 21.08.2020 Stabilirea pretului de vanzare a terenului CF 102232 catre titularul contractului de concesiune Papp Laszlo

HCL 125 din 21.08.2020 Aprobarea proiectelor culturale si sportive ce vor beneficia de finantare nerambursabila de la bugetul pe anul 2020

HCL 126 din 21.08.2020 Actualizarea inventarul bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al Municipiul Marghita

HCL 127 din 21.08.2020 Aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unei suprafete de teren nr. top. 1476.1 CF 104951 catre Buboi Vasile Remus si Buboi Ortenzia Ramona

HCL 128 din 21.08.2020 Aprobarea prelungirii contractului de concesiune 163 din 09.01.2008 incheiat cu Directia de Sanatate Publica Bihor

HCL 130 din 21.08.2020 Aprobarea documentatiei de atribuire in vederea concesionarii prin licitatie publica a unui teren nr. cad 104952 CF 104952

HCL 131 din 21.08.2020 Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

HCL 132 din 21.08.2020 Aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier Marghita

HCL 133 din 21.08.2020 Darea in administrare prin modalitatea gestiunii directe a serviciului public de salubrizare stradala catre operatorul SPAACS Marghita

HCL 134 din 21.08.2020 Darea in administrare prin modalitatea gestiunii directe a serviciului de alimentare cu apa si canalizare catre SPAACS Marghita

HCL 135 din 21.08.2020 Continuitatea serviciului de salubritate de catre SPAACS Marghita pana la inceperea efectiva a activitatii noului operator

septembrie

HCL 136 din 02.09.2020 Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare convocata de indata la 20 septembrie 2020

HCL 137 din 02.09.2020 Aprobarea fisei de proiect pt. investitia Realizarea unui coridor de mobilitate integrat in Municipiul Marghita

HCL 138 din 10.09.2020 Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor anterioare

HCL 139 din 10.09.2020 Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 10 septembrie 2020

HCL 140 din 10.09.2020 Rectificarea de venituri si cheltuieli pe anul 2020

HCL 141 din 10.09.2020 Aprobarea acordarii normei de hrana pt. personalul din cadrul serviciului Politiei Locale a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita

HCL 142 din 10.09.2020 Stabilirea nr. max. de autorizatii de taxi transport persoane pe raza municipiului Marghita

HCL 143 din 10.09.2020 Aprobarea modificarii tarifelor pt activitatile specifice serviciului public de administrare amenajare si intretinere zone verzi

HCL 144 din 10.09.2020 Aprobarea tarifelor pt activitatile de maturat spalat stropire si intretinere a cailor publice specifice serviciului public de salubrizare stradala

HCL 145 din 18.09.2020 Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare din 18 septembrie 2020

HCL 146 din 18.09.2020 Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020