A margittai munícipium Helyi Tanácsának rendes üléséről 2019.10.30

Az 57/2019-es Sürgősségi Kormányrendelet 133-as cikkelyének 1.és 2.bekezdésének ‘’a’’pontja, 134-es cikkelyének 1.bekezdésének ‘’a’’pontja, 2.bekezdésének és 3-as bekezdésének ‘’a’’pontja, amely az Adminisztratív Törvénykezés alapján.

Margitta munícipium polgármestere

RENDELKEZIK

1.Cikkely: összehívják a margittai munícipium Helyi Tanácsát rendes ülésre 2019.10.30-ra,  13:00 órás kezdettel, Margitta munícipium polgármesteri hivatal nagytermébe.

2.Cikkely: a napirendi pont a jelen rendelet mellékletét képezi.

3.Cikkely: a napirendi pontok anyagai, a kapcsolódó dokumentációval együtt, elektronikus formában az összes tanácsosnak és az 5 bizottságnak az összehívás napján lett továbbítva.

4.Cikkely:a Helyi Tanács működési és szervezési szabályzatának megfelelően, meg vannak határozva a bizottságok, amelyek a jóváhagyási nyilatkozatokat kell megfogalmazzák

5.Cikkely: az érdeklődők megfogalmazhatják és módosításokat tehetnek le a határozattervezetekhez, a bizottság ülésein belül megfogalmazhatnak módosítási indítványokat a határozattervezetekhez bizottsági üléseken vagy az ülés folyamán.

6.Cikkely: A jelen határozatot közlik:

– A Bihar megyei Prefektúra Intézményével

-a polgármesteri hivatal weboldalán publikálva és kifüggesztésre.

Melléklet a Margitta-i munícipium 476-os számú rendeletéhez, amely 2019.10.24-ből való és amely a Margitta-i munícipium Helyi Tanácsának összehívását illeti, 2019.10.30-ra.

NAPIRENDI PONTOK TERVEZETE

A Margitta-i munícipium Helyi Tanácsának ülését illetően 2019.10.30-án, 13:00 órai kezdettel.

1.Határozattervezet, amely a szociális csapat összetételének meghatározását illeti, akik a családon belüli erőszak esetén avatkoznak be, Margitta munícipiumban.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális, Oktatási, Egészségügyi, Vallási felekezeti és szociális védelem Bizottság.

2.Határozattervezet, amely az ANL lakások prioritási listájának elfogadását illeti, 2019-es évre, a Helyi Tanács által egy új prioritási lista elfogadásáig.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális, Oktatási, Egészségügyi, Vallási Felekezeti és Szociális Védelem Osztály

3.Határozattervezet a Margitta-i munícipium költségvetés  helyesbítését illetően 2019-es évre.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Köz és magántulajdont Adminisztráló Bizottság

4.Határozattervezet a Margitta-i munícipium Népesség Nyilvántartó Osztály Szervezési és működési szabályzatának elfogadására.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau Polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság

5.Határozattervezet a Helyi Rendőrség Működési és Szervezési Szabályzatának elfogadására

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság

6.Határozattervezet, amely a polgármester szakapparátusának és ennek alárendelt egységeinek működési és szervezési szabályzatának elfogadására.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi és Költségvetés-Könyvelési Bizottság

7.Határozattervezet, amely a Margitta munícipium privát tulajdonába tartozó területek direkt koncesszióba adását illetően, amely a 101001-es számú TK-ba van beírva, 64/2-es topó számmal- a régi Katonasági Egység területe, az Eroilor 9-es szám alatt, a P.N.L. pártnak, a PRO Románia párt margitta-i részlegének, a Kadaszteri Irodának

.Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármestr

Jóváhagyási nyilatkozat: a Költségvetési és Könyvelőségi, Köz és magántulajdont adminisztráló Bizttság, Jogi Bizottság.

8.Határozattervezet, amely a 78-as számú Helyi Tanácsi határozat kiegészítését illeti, 2019.06.26-ból, amely a direkt koncesszióba bocsátását illeti a 2991 négyzetméter területnek, a 101873-as kadaszterszámú, 101873-as Tk-ba beiktatott területből, amely a T.Vladimirescu 178-as számon helyezkedik el, és amely Margitta munícipium privát tulajdona, a Sc. Agrilinc. Srl.-nek, kibővítésére a Casa Bihorului építménynek.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Költségvetési és Könyvelőségi és Köz és magántulajdont Adminisztráló Bizottság.

9.Határozattervezet amely az Eroilor utca, 9-es szám alatt elhelyezkedő ingatlannak eladásáról, amely a 104664-es számú Telekkönyvbe van beiktatva 104664-es kadaszterszámmal rendelkezve, a koncessziós szerződés tulajdonosának.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és könyvelőségi Bizottság, Köz és magántulajdont Adminisztráló Bizottság, Jogi Bizottság

10.Határozattervezet amely Margitta munícipiumhoz tartozó vallási felekezetek anyagi támogatását illeti.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Könyvelőségi Bizottság, Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság, Szociális,Oktatási, Egészségügyi, Vallási Felekezeti És Szociális Védelmi Bizottság.

11.Határozattervet, amely a Crisan utca 7A szám alatt elhelyezkedő, 651-es kadaszter számú, 102216-os TK-ba beiktatott, Margitta munícipium privát tulajdonához tartozó ingatlan eladását illeti, a fent említett telken található épületek tulajdonosának. Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármesterJóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési-Könyvelőségi Bizottság, Köz és magántulajdont Adminisztráló Bizottság, Jogi Bizottság.  12.Határozattervezet, amely a Margitta munícipium Eroilor utca 7, 1.lépcsőház földszint, 1-es lakás eladását illeti,  amely 3 szobából áll 179,12 négyzetméternyi  épített terület és 95,35 négyzetméter lakóterület, Butean Gavril úrnak.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési- Könyvelőségi és Köz és Magántulajdon Bizottság, Jogi Bizottság.

  1. Jelen problémák