LAKÓTÁRSULÁSOK

Municipiul Marghita, prin Compartimentul administrarea patrimoniu, transport public local, relații cu Asociațiile de proprietari, anunță lista persoanelor fizice atestate ca administratori de condominii, în baza Legii nr. 196/2018 privind
În atenția persoanelor fizice care doresc să obțină ATESTATUL privind calitatea de Administrator de condominii  Municipiul Marghita anunță preluarea cererilor în vederea atestării persoanelor fizice ca administrator de