Raport de activitate 2014

raport_5In conformitate cu prevederile art.51 alin (4)din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare consilier local, precum si viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului.

Raport de activitate Consilieri locali pe anul 2014:

Partidul U.D.M.R.

 1. ALMASI STEFAN
 2. ARKOSI ANTON
 3. BOTOS ALEXANDRU
 4. HORVATH SANDOR
 5. KOTLAR NORBERT
 6. NAGY GABRIELA
 7. PAPAI IOSIF

Partidul P.N.L.

 1. CARP MARIANA
 2. CIARNAU CLAUDIU
 3. CHEREGI GHEORGHE
 4. ILIES MOISE
 5. POP VIOREL
 6. SANDOR EMIL

Partidul P.S.D.

 1. LAZAR IOAN
 2. PETRICA IONUT
 3. POP GAVRIL

Partiudul P.P.D.D. (Transferat din 2014 la Partidul P.S.D.)

 1. MARIES MIHAELA