Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde

Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Marghita a distribuit tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde, persoanelor vulnerabile din Municipiul Marghita.
Programul prin care Guvernul României acordă aceste tichete sociale pentru masă caldă oamenilor aflați în categorii vulnerabile este reglementat prin OUG nr. 115/2020.
Actul normativ prevede măsurile pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi măsurile de distribuire a acestora prin care s-a aprobat Schema naţională de sprijin pentru persoanele vârstnice şi pentru persoanele fără adăpost.
Tichetele pe suport electronic se distribuie:
– persoanelor care au împlinit vârsta de 75 de ani sau peste această vârstă, care au venituri la nivelul indemnizaţiei sociale (800 lei).
Cardurile vor fi alimentate cu suma de 540 lei în cursul lunii Decembrie, reprezentând valoarea a 3 luni retroactiv, urmând ca din luna Ianuarie acestea să fie alimentate cu 180 lei lunar.
Tichetele pot fi întrebuințate în 4 locații din Marghita, nominalizate în broșura anexată tichetului.
Valoarea maximă care poate fi utilizată într-o zi, este de 40 lei.