AJUTOR INCALZIRE SEZONUL RECE 2021-2022

BIROUL DE ASISTENTA SOCIALA AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI MARGHITA VA ADUCE LA CUNOSTINTA FAPTUL CA, LUNAR IN PERIOADA 1-20 VOR FI PRELUATE  DOSARELE PENTRU OBTINEREA AJUTORULUI DE INCALZIRE PENTRU SEZONUL RECE 2021-2022 SI A SUPLIMENTULUI DE ENERGIE CONFORM MACHETEI ANEXATE SPRE CONSULTARE

 PERIOADA DE  DEPUNERE A DOSARULUI – 1-20 LUNAR-LA BIROUL DE ASISTENTA SOCIALA

PLAFONUL DE VENIT 1.386 LEI/PERS IN CAZUL FAMILIEI SI 2.053 LEI IN CAZUL PERSOANEI SINGURE

AJUTOR  INCALZIRE

GAZ

LEMNE

ELECTRICA

VENIT NET/MEMBRU

100%

250

320

500

SUB 200

90%

225

288

450

200,1-320

80%

200

256

400

320,1-440

70%

175

224

350

440,1-560

60%

150

192

300

560,1-680

50%

125

160

250

680,1-920

40%

100

128

200

920,1-1040

30%

75

96

150

1040,1-1160

20%

50

64

100

1160,1-1280

10%

25

32

50

1280,1-1386

10%

25

32

50

1280,1-2053 PERS SING.

SUPLIMENT ENERGIE

10

20

30/70

 

CERERILE SI DECLARATIILE  PUSE LA DISPOZITIA SOLICITANTILOR   POT  FI RIDICATE ZILNIC DE LA POARTA INSTITUTIEI SAU DESCARCATE DE PE SITEUL OFICIAL AL PRIMARIEI. www.marghita.ro

ACTE NECESARE

 • CERERE SI DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE –TIPIZAT pus la dispozitie de PRIMARIE sau aici

  • VIZA REGISTRULUI AGRICOL-biroul  21

  • VIZA BIROU IMPOZITE SI TAXE  LOCALE-biroul  15

 • DOVADA IDENTITATII MEMBRILOR FAMILIEI- COMPONENTA FAM, acte identitate toti membrii

 • DOVADA VENITURILOR NETE REALIZATE- adeverinte, cupoane, decizii,inclusiv cele obtinute in strainatate

 • ADEVERINTE VENIT IMPOZABIL- ANAF

 • DOVADA PROPRIETATII IMOBILULUI-contract, titlu proprietate, extras CF

 • CERTIFICAT FISCAL dupa caz

 • DOVADA FRECVENTEI SCOLARE/UNIVERSITARE- adev.scoala/facultate

 • FACTURA DE UTILITATI- GAZ SI  ELECTRICA

 • CARTE ID AUTO/TALON

 • DOSAR CU SINE

TITULARUL CERERII TREBUIE SA FIE SI TITULARUL DE CONTRACT INDIVIDUAL  CU FURNIZORUL

LISTA BUNURILOR
ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei

BUNURI IMOBILE

1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 m2 în zona urbană şi 2.000 m2 în zona rurală

BUNURI MOBILE

1. Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

DEPOZITE BANCARE

1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

TERENURI / ANIMALE ŞI / SAU PĂSĂRI

1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie