SPRIJIN PENTRU CONTRIBUABILII AFECTAȚI DE STAREA DE URGENȚĂ/ALERTĂ

-50% REDUCERE IMPOZIT CLĂDIRI NEREZIDENȚIALE, FOLOSITE PENTRU ACTIVITATE ECONOMICĂ, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE, CARE AU FOST OBLIGAȚI, POTRIVIT LEGII, SĂ IȘI ÎNTRERUPĂ ACTIVITATEA ECONOMICĂ SAU DEȚIN CERTIFICATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ EMIS DE MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, PRIN CARE SE CERTIFICĂ ÎNTRERUPEREA PARȚIALĂ A ACTIVITĂȚII ECONOMICE;

-SCUTIREA DE LA PLATA TAXEI LUNARE PE CLĂDIRI, PENTRU UTILIZATORII CLĂDIRILOR CARE AU FOST OBLIGAȚI POTRIVIT LEGII, SĂ IȘI ÎNTRERUPĂ TOTAL ACTIVITATEA ECONOMICĂ.

H.C.L. nr. 173/26.11.2020-PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂȚII

Cerere pentru scutirea de la plata taxei pe clădire

Cerere pentru reducerea impozitului pe cladire