PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 28.02.2023 

Proiectul ordinii de zi pentru şedinţa ordinară convocată pentru 28.02.2023, orele 13:00

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 105830 înscris în C.F. nr. 105830, situat în extravilanul municipiului Marghita

       Initiator: primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii

       Raport de specialitate: Comisia de  administrare a domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 105180 înscris în C.F. nr. 105180, situat în

intravilanul municipiului Marghita, Calea Republicii

       Initiator: primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii

       Raport de specialitate: Comisia de  administrare a domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea sistării stării de indiviziune prin dezmembrarea cotei de 455/563 mp  din nr. topo. 530, înscris în C.F. nr. 100184 – Marghita și constituirea   numărului cadastral nou 105997 – Marghita

                        Initiator: primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii

                        Raport de specialitate: Comisia de  administrare a domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotărâre pentru neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor /acordurilor –cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de programul pentru şcoli al României pentru anii scolari 2023-2026

                         Initiator: primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii

                         Raport de specialitate: Comisia juridica dezvoltare regională, integrare europeana, cooperare transfrontaliera

                                                             Comisia de buget finanţe şi administrarea domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea cotei procentuale la sistemul de canalizare al SPAACS Marghita

       Initiator: primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii

       Raport de specialitate: Comisia de  buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotărâre pentru însuşirea raportului de evaluare şi aprobarea preţului de vânzare pentru suprafaţa de 30 mp. cotă din nr. cadastral 105260 înscris în CF 105260 Marghita, str. 1 Decembrie nr. 56 Marghita către domnii Roşu Lucian si Roşu Anca

                       Initiator: primar Marcel Emil Sas Adăscălitii

                       Raport de specialitate: Comisia de  buget finante şi  administrare a domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei către Parohia Română Unită cu Roma Greco-Catolică Marghita, pentru terenul în suprafață de 1179 mp, înscris în CF nr. 548 Marghita, nr. top. 584 și 585/2 folosit de administrația locală ca piață agroalimentară

       Initiator: primar Marcel Emil Sas Adăscălitii

       Raport de specialitate: Comisia de  buget finante si administrarea domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea convențiilor definitive, pentru acordarea de servicii de asistență socială încheiate între Consiliul Local al Municipiului Marghita și Asociația Caritas Catolica Oradea – Filiala Marghita, între Consiliul Local al Municipiului Marghita și Fundația Creștină Elim pentru anul 2023

       Initiator: primar Marcel Emil Sas Adăscălitii

       Raport de specialitate: Comisia social- cultural, tineret, sport, învaţamant, sanatate

                                           Comisia juridica, dezvoltare regională, integrare europeana, cooperare transfrontaliera

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului privind cadrul, modalitatea şi criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L. administrarea , exploatarea şi închirierea acestora

       Initiator: primar Marcel Emil Sas Adăscălitii

       Raport de specialitate: Comisia social- cultural, tineret, sport, învaţamant, sanatate

                                            Comisia juridica, dezvoltare regională, integrare europeana, cooperare transfrontaliera

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulamentului de vânzare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite și date în exploatare prin programele derulate de Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.)

       Initiator: primar Marcel Emil Sas Adăscălitii

       Raport de specialitate: Comisia social- cultural, tineret, sport, învaţamant, sanatate

                                            Comisia juridica, dezvoltare regională, integrare europeana, cooperare transfrontaliera

 

 1. Probleme diverse

                 Intocmit

        Secretar General

       Cornelia Demeter