PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 22.05.2023

Proiectul ordinii de zi  pentru şedinţa extraordinară convocata de îndată pentru  22.05.2023, orele 10:00 

  1. Proiect de hotarâre pentru modificarea HCL nr. 172/31.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general privind cheltuielile  necesare obiectivului de investiţie  “ Dotarea si modernizarea Liceului Teoretic “ Horvath Janos” –Construire clădire multifuncţională D+P+M, str. 1 Decembrie nr. 3, municipiul Marghita, judeţul Bihor

         Iniţiator : primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

                    Raport de avizare: Comisia juridica dezvoltare regionala, integrare europeana, cooperare transfrontalieră 

                                                      

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 30 din 28.02.2022, pentru aprobarea predării amplasamentului către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I. ” S.A., pe baza de protocol, a terenului, identificat cu nr. cad. 100040, înscris în C.F. nr. 100040  Marghita,  în scopul realizării obiectivului de investiții „Dotarea și modernizarea Liceului teoretic Horvath Janos Marghita, Construire clădire multifuncțională D+P+M ”

                     Iniţiator : primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

                    Raport de avizare: Comisia juridica dezvoltare regionala, integrare europeana, cooperare transfrontalieră 

 

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei cadastrale cu propunerea de dezlipire a imobilului aflat în proprietatea publică a municipiului Marghita, înscris în C.F. 106031 – Marghita pe nr. cadastral 106031, situat în intravilanul municipiului Marghita, strada Progresului

                 

              Iniţiator : primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

              Raport de avizare: Comisia juridica dezvoltare regionala, integrare europeana, cooperare transfrontalieră 

              Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat