NAPIRENDI PONTOK A Margitta-i municipium Helyi Tanácsának ülése 2021 október 15-én, 16:00 órától.

  1. Határozattervezet Margitta municípium 2021-es költségvetés újraszámítására

  Kezdeményezés: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil

  Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Köz és magántulajdont igazgató Bizottság   

  2.     Határozattervezet, a 105474 kadaszteri számú, 105474 Margitta telekkönyvébe beiktatott földterület protokoll általi átadásáról  a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium a CNI részére, egy 70 férőhelyes bölcsőde megvalósítására.

  Kezdeményezés: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil

  Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Köz és magántulajdon Bizottság