Rendes ülés összehívása 2022.02.28-re, 13:00 órára

1.    Határozattervezet a 100040-es kataszteri számmal és a 100040 Margitta telekkönyvébe bejegyzett telek átadásáról a Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium,  a Nemzeti Befektetési Társaságon  keresztül történő beruházás érdekében, a Horváth János Elméleti Liceum, D+P+M multifunkcionális épületépítés céljából és a középiskola felszerelésére és korszerűsítésére.
Kezdeményező:Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont igazgató Bizottság
2.    Határozattervezet a Bihar megyei Margitta címertervének végleges változatának jóváhagyásáról,   a Bihar megyei Heraldikai Bizottság által kért módosításokkal.
Kezdeményező:Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság
3.    Határozattervezet a Margitta municípium köz-, és magánterületének 2022. évi igazgatási díjainak jóváhagyásáról,  szóló 224/2021.11.23 számú tanácsi határozat és a 165/2015.12.16 számú a Margittán folytatott kereskedelmi tevékenység és piaci szolgáltatások szervezéséről és lebonyolításáról szóló határozatok módosításáról.
Kezdeményező: Demian Zsolt alpolgármester
Jóváhagáysi nyilatkozat: Köz és magántulajdon Bizottság
4.    Határozattervezet Margitta municípium képviselőjének kinevezéséről az Észak Nyugati Víz SA
Társaság részvényesei közgyűlésébe.
Kezdeményező: Demian Zsolt alpolgármester
Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdon Bizottság
5.    Határozattervezet a Margittai  SPAACS Víz, Szennyvíz és Köztisztasági 2022.évi bevételi és kiadási költségvetésének jóváhagyásáról.
Kezdeményező:Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Köz és magántulajdonság Bizottság
 6.    Papai Iosif, a SPAACS Víz, Szennyvíz és Köztisztasági Szolgálat igazgatójának, tevékenységi beszámolója a 2021 es évre.
Bemutatja: Papai Iosif mérnök úr, a SPAACS Szolgálat igazgatója 
7.    Határozattervezet A 2003.évi 15. Törvény alapján , a fiataloknak személyi ingatlan lakás építéséhez nyújtott támogatásról szóló telekosztási módszertan elfogadásáról.
Kezdeményező:Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
Jóváhagyási nyilatkozat: Szociáli, Ifjúsági és Kultúra, Sport Bizottság
8.    12-es számú Helyi Tanácsi határozattal jóváhagyott és a 25. sszámú tanácsi határozattal módosított és kiegészített roma helyi munkacsoport összetételének módosításáról és kiegészítéséről szóló határozattervezet, valamint a roma kisebbség beillesztésére vonatkozó helyi cselekvési terv elfogadásáról a 2022-es évre.
Kezdeményező:Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
Jóváhagyási nyilatkozat: Szociáli, Ifjúsági és Kultúra, Sport Bizottság 
9.    Határozattervezet Margitta municípium Helyi Tanácsának képviselőjének és egy póttagjának kinevezéséről ,a Horváth János Elméletí Líceum igazgatóhelyettesi  vizsga, interjú Bizottságába.
Kezdeményező:Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
Jóváhagyási nyilatkozat: Szociáli, Ifjúsági és Kultúra, Sport Bizottság
10.  Határozattervezet  a Margittai ,   Pandurilor utcán található 101252, 104266, 104280 és 104274 kadaszteri számú, beépített területek Margitta  magánterületéből,      Margitta   közterületére való áthelyezéséről.
11.  Határozattervezet a kataszteri es felosztási dokumentáció jóváhagyásáról a Reményik Sándor utcán található telek, és amely a 104935 kataszteri számon, a Margitta 104935 telekkönyvbe van bejegyezve .           
12. Határozattervezet, a margittai Technikai-gazdasági Bizottság  (CTE) szervezési és működési  Szabályzata elfogadásáról
Kezdeményező:Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
Jóváhagyási nyilatkozat: Urbanisztikai és városrendezási Bizottság
13. Határozattervezet  egy 30 nm/174 nm. a 105260 as kadaszterszámú területből való direkt eladásáról, mely Margitta municípium privát területe, Rosu Lucian Gheorghe és feleségének Rosu Anca -Marianak.
Kezdeményező:Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont igazgató Bizottság
14. Határozattervezet a 105402-es kadaszterszámú, T.Vladimirescu utcán elhelyezkedő, 1844-teljes négyzetméternyi területből 1050 négyzetméternyi területet, koncesszióba adásáról, amely Margitta privát tulajdona, és amelyet a Sc. Agrilinc Srl udvarnak használ.
Kezdeményező:Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont igazgató Bizottság 
15. Határozattervezet, a Margitta municípium, N. Bălcescu utca 19. szám alatti, 1042 négyzetméteres  városi telek vételárának jóváhagyásáról..
Kezdeményező:Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Köz és magántulajdonság Bizottság
16. Egyebek