OPORTUNITATE VOUCHERE pentru PERSOANE CU DIZABILITĂȚI – Proiect ANDPDCA – Finanțare POCU

Vă informăm că Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA, www.andpdca.gov.ro), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM, www.anofm.ro), implementează Proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități, Cod MySMIS2014+: 130164.

Date principale proiect:

Cofinanțare: prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.

Obiectivul proiectului: asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional și comunicațional, în vederea creșterii șanselor de ocupare și a ponderii persoanelor cu dizabilități angajate pe piața liberă a muncii.

Valoarea totală a proiectului: 111.978.816,40 lei, din care: 94.549.692,89 lei cofinanțare UE.

Durata proiectului: 23 mai 2019 – 23 mai 2022.

Scurtă descriere proiect: în cadrul proiectului, se pot acorda subvenții în valoare de aproximativ 5000 de euro, în baza unui VOUCHER pentru persoanele cu dizabilităţi în vederea achiziţionării de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Acordare VOUCHER: în Broșura atașată sunt descriși primii pași pentru obținerea Voucherului. Informații detaliate se pot obține de la INFOLINE la numărul de telefon 0751 015063, de luni până vineri, între orele 12,00 -14,00. Voucherul primit se poate folosi pentru cumpărarea unui produs de la un furnizor de tehnologie asistivă. Lista furnizorilor și a produselor se poate găsi pe site: andpdca.gov.ro. Pentru mai multe detalii puteți accesa adresa: http://andpdca.gov.ro/w/tehnologia-asistiva/

Pentru informații suplimentare legate de acest proiect persoana de contact este dna. Ana Buttu – asistent proiect, email: asistive@anpd.gov.ro