HOTARARE privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita si a celorlalte institutii subordonate ca urmare a reorganizarii activitatii institutiei