FINALIZAREA PROIECTULUI „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL MARGHITA, JUD. BIHOR”

 

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Finalizarea proiectului

„MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL MARGHITA, JUD.BIHOR”

 

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Marghita, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului de finanțare cu titlul: „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL MARGHITA, JUD.BIHOR”, cod SMIS 125299.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public.

Obiectivul general/ scopul proiectului îl reprezintă modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Marghita pentru creșterea eficienței energetice aferente acestuia. Prin intermediul prezentului proiect propus spre finanțare se vor înlocui corpurilor de iluminat de tip vechi, cu emisie de vapori de mercur, care înregistrează consumuri mari de energie electrica cu lămpi cu eficiența energetică ridicată de tip LED, care au o durata mare de viață și asigură confortul corespunzător al tuturor cetățenilor de la nivelul comunității. Proiectul contribuie la atingerea obiectivului propus prin Axa prioritară 3, Priorității de Investiție 3.1, Sprijinirea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice si a obiectivului specific de creștere a eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, Operațiunea C – Iluminat Public.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 1. Modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea a 1446 de corpurilor de iluminat vechi, necorespunzătoare care au o eficiență energetică scăzută și emisii ridicate de CO2 la începutul proiectului, cu 1446 corpuri de iluminat tip LED care să asigure fluxul luminos aferent fiecărei străzi în parte, cu o eficiență energetică ridicată și cu emisii scăzute de CO2, în urma implementării proiectului, respectiv în termen de 35 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
 2. Instalarea unui sistem de telegestiune cu funcție de comandă de la distanță al iluminatului public, în urma implementării proiectului, respectiv în termen de 35 de luni de la semnarea contractului de finanțarea.
 3. Extinderea sistemului de iluminat public prin montare a 174 de stâlpi noi metalici pentru iluminat în fundația de beton și dotarea acestora cu corpuri de iluminat de tip LED și un număr de 186 de panouri fotovoltaice, lungimea sistemului de iluminat se extinde de la 58 km, valoare la începutul implementării proiectului, la 63,71 km, valoare la finalul implementării proiectului, respectiv în termen de 35 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Rezultatele proiectului sunt:

 1. Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public cu 489567 kWh/an, de la 672807 kWh/an, valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului la 183240 kWh/an, valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului în termen de 35 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
 2. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră cu 269,26 to CO2 de la 370,044 to CO2, valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului la 100,784 to CO2, valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului în termen de 35 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
 3. Lungime sistem de iluminat public modernizat sș extins de la 0 ml valoare la începutul implementării proiectului la 63710 ml (58000 ml modernizare/înlocuire si 5710 ml extindere) valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului, în termen de 35 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
 4. Numărul de corpuri de iluminat instalate prin proiect de la 0, valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului la 1620 corpuri de iluminat tip LED în urma modernizării și extinderii sistemului de iluminat, valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului în termen de 35 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
 5. Numărul de stâlpi instalați prin proiect de la 0, valoarea indicatorului la începutul implementării la 174, valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului în termen de 35 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
 6. Numărul de puncte luminoase controlate prin telegestiune de la 0 valoare la începutul implementării proiectului, la 1620 valoare a indicatorului la finalul implementării proiectului în termen de 35 de luni de la semnarea proiectului de finanțare.
 7. Instalarea unor panouri fotovoltaice (surse de energie regenerabila) pe stâlpii realizați în urma extinderii, de la 0 panouri fotovoltaice, valoarea indicatorului la demararea perioadei de implementare a proiectului, la 186 panouri fotovoltaice, valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului, în termen de 35 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
 8. Nivel de iluminare mediu (carosabil + trotuar) – de 7,68 lx (medie ponderată), în termen de 35 de luni de la data semnării contractului de finanțare.
 9. Nivel de luminanță medie menținută minimă – de 0,66 cd/mp (medie ponderată), în termen de 35 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

Impactul investiției îl reprezintă contribuirea la atingerea obiectivului propus prin Axa prioritară 3, Priorității de Investiție 3.1, Sprijinirea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice si a obiectivului specific de creștere a eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, Operațiunea C – Iluminat Public.

 

Perioada de implementare a proiectului este de 74 luni, respectiv între 01.11.2016 – 31.12.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 8.587.989,90 lei, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 8.388.662,20 lei din care: valoarea totală nerambursabilă 8.220.888,95 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 7.130.362,87 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 1.090.526,08 lei și cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 167.773,25 lei. Valoarea neeligibilă a proiectului este de 199.327,70 lei.

 

 

 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro  și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).