Figyelem! 100%-os Késleltetés-mentességi bejelentés

Fennálló tartozásokkal rendelkező adózók részesülhetnek a fennálló tartozásokkal kapcsolatos késedelmi emelések 2020.március 31-i törléséből. Az intézkedések alapját képezi a 69/2020-as Sürgősségi Kormányrendelet, amely a fiskális eszközöket képezik.

 Margitta municípiumnak Helyi Tanácsa megszavazta a 2020.07.23-i helyi tanácsi ülésen, ezeknek az intézkedéseknek alkalmazását, amelyek érvényesek 2020.december 15-ig.

A szolgáltatások nyújtásának feltételei:

-értesítése annak a szándéknak a kifejezése érdekében, hogy részesüljenek a 2020.03.31-i Évi fennálló költségvetési kötelezettségekhez kapcsolódó kiegészítők törlésében.

-adóbevallások, naprakész igazoló dokumentumok kíséretében.

-a fennálló kötelezettségek teljes megfizetése, beleértve a bírságokat is( kizárják a szerződéses jogviszonyból eredő kötelezettségeket), a kérvény leadásáig, de nem később,mint 2020.12.15-e.

-a helyi költségvetési szerv által kezelt összes fő költségvetési kötelezettség és kiegészítő eszköz kifizetése a fizetési feltételekkel együtt, 2020 április 1 és a tartozékok törlésére vonatkozó kérelem benyújtásának dátuma között.

-az intézmény által közrebocsátott formanyomtatvány, 2020.12.15-ig, a fizetés elvesztése büntetésssel jár.