Dispoziţia nr. 546 din 4.11. 2016 – privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral, în municipiul Marghita şi satele aparţinătoare pentru alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din 11 decembrie 2016

elections_081212În conformitate cu prevederile art. 79 din Legea nr. 208 /2015 pentru Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente si potrivit punctului 99 din HG 635/2016 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016

      În temeiul art. 68 alin. 1 din Legea 215/2001 legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

        Primarul municipiului Marghita, Pocsaly Zoltan Ladislau

Dispune:

Art. 1 Se stabilesc următoarele locuri speciale amenajate pentru afişajul electoral în municipiul Marghita şi satele aparţinătoare Cheţ şi Chenetea cu amplasarea următoarelor panouri electorale:

  1. panou electoral pe str. N.Bălcescu colţ cu str. Calea Republicii
  2. panou electoral pe str. Eroilor colţ cu str. Piaţa Independenţei
  3. panou electoral str. Calea Republicii in faţa magazinului Transilvania
  4. panou electoral str. Calea Republicii in vecinătatea Blocului nr. 26 , lângă magazinul Orange
  5. panou electoral str. Eroilor colţ cu str. Progresului
  6. panou electoral – platoul din Aleea Tineretului
  7. panou electoral sat   Cheţ in fata dispensarului
  8. panou electoral sat- Ghenetea centrul localităţii

Art. 2. Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţilor independenţi.

Art. 3 Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent a locurilor speciale de afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent.

Art. 4 Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţiei a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent poate aplica numai două afişe electorale.

     Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.

Art. 5 Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice, astfel încât să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat.

În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afişajul electoral este interzis.

Art. 6 Se imputerniceste politia locală a municipiului Marghita pentru asigurarea integritatii panourilor si a afisele electorale amplasate pe aceste panouri.

Art. 7 Distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a platformelor-program afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de propagandă electorală ;   afişarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele permise potrivit prevederilor legale constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sancţiunilor se face de către ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Române si ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Române.

Art. 8 Prezenta dispoziţie se comunică cu :

                             Partidele politice si candidatii independenti care participă la alegeri

                             Instituţia Prefectului Bihor

                             Politia Locala Marghita

                             Poliţia Municipiului Marghita

                              Jandarmeria Română.

                             Spre afişare

                             La dosar