Acte necesare S.C.L.E.P. Marghita

IN ATENTIA LOCUITORILOR MUNICIPIULUI MARGHITA CARE SOLICITA ACT DE IDENTITATE

1) Cetatenii cu domiciliul in municipiul Marghita, LA CASE, care solicita un act de identitate si NU detin un act de proprietate incheiat in conditii de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, vor obtine de la Primaria Marghita, prin biroul Relatii cu Publicul de la biroul Registrul Agricol o adeverinta care sa ateste ca au domiciliul la adresa respectiva. Pot obtine aceasta adeverinta doar persoanele care domiciliaza la case si au gospodarie declarata la Registrul Agricol. Persoanele care locuiesc la case dar nu au gospodarie infiintata, vor urma procedura celor care locuiesc la bloc.

2) Cetatenii cu domiciliul in municipiul Marghita, LA BLOCURI, NU vor solicita adeverinta eliberata de primarie, acestia prezentand actul de dobandire al imobilului (ex. contractul de vanzare-cumparare) sau extrasul de carte funciara care sa contina adresa exacta si care sa nu fie mai vechi de 30 de zile.

*In cazul cand persoana nu detine un act de dobandire al imobilului va depune o declaratie pe proprie raspundere care va fi confirmata de politistul de ordine publica.

CONTRAVALOAREA ACTELOR DE IDENTITATE

CARTEA DE IDENTITATE – 7 LEI

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE – 1 LEU

CONTRAVALOAREA ACTELOR DE IDENTITATE SE ACHITA LA CASIERIA PRIMARIEI MARGHITA

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE:

  1. a) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare;
  2. b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la lit. a);
  3. c) declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil si faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la literele a) si b). Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;
  4. d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol.

Declaratia de primire in spatiu poate fi data in fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a functionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al Romaniei.”

ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII CETATENILOR ROMANI CU DOMICILIUL IN STRAINATATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR IN ROMANIA

DOCUMENTE NECESARE:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania;

– pasaportul, aflat in termen de valabilitate, care atesta statutul de cetatean roman domiciliat  in strainatate, original si copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera, precum si copii ale acelorasi file ale pasaportului strain, pentru situatia in care solicitantul a intrat in tara cu un document de calatorie emis de o autoritate straina;

– certificatul de nastere si/sau de casatorie, eliberate de oficiile de stare civila romane;

– hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz;

– dovada adresei de resedinta din Romania;

– doua fotografii marimea 3 cm, avand la baza o banda alba de 7 mm;

– chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate provizorii;

ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII CAND PERSOANA FIZICA NU POSEDA TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE

DOCUMENTE NECESARE:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– 3 fotografii marimea 3×4 cm cu banda alba de 7 mm. la baza;

– documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei romane, a adresei de domiciliu / adresei de resedinta, original si copie(vezi mai sus);

– chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate provizorii;

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA IMPLINIREA VARSTEI DE 14 ANI

DOCUMENTE NECESARE:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnata atat de minor, cat si de parinte/reprezentant legal;

– certificatul de nastere, original si copie;

– actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal in original (document cu care se realizeaza si dovada adresei de domiciliu);

– certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, in cazul in care parintii sunt divortati, original si copie;

– chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate;

  *La implinirea varstei de 14 ani, minorul se prezinta la ghiseul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost incredintat in plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identi­tate.

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPA IMPLINIREA VARSTEI DE 18 ANI

DOCUMENTE NECESARE:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– certificatul de nastere, original si copie;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie(vezi mai sus);

– declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata in cererea de eliberare a actului de identitate, coroborata cu imaginea preluata ori cu fotografia atasata cererii, apartine solicitantului;

– chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate;

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILA, ANULAREA DOCUMENTULUI,  SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

DOCUMENTE NECESARE:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;

– certificatul de nastere si certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;

– hotararea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;

– certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, original si copie;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta,  original si copie(vezi mai sus);

– chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate;

  *In cazul modificarii numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a datei ori a locului de nastere, precum si in situatia schimbarii sexului, se prezinta si hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, actul administrativ in baza caruia s-au modificat datele de stare civila.

INSCRIEREA IN ACTUL DE IDENTITATE A MENTIUNII PRIVIND STABILIREA RESEDINTEI

DOCUMENTE NECESARE

– cererea pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei;

– actul de identitate al solicitantului;

– documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie(vezi mai sus);

– actul de identitate al gazduitorului.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DETINUT ANTERIOR

DOCUMENTE NECESARE:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;

– certificatul de nastere si certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;

– hotararea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;

– certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, original si copie;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta,  original si copie(vezi mai sus);

– dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul, daca este cazul;

– un document emis de institutii sau autoritati publice – pasaport, permis de conducere, legitimatie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei institutii de invatamant, cu fotografie de data recenta, original si copie;

–  chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate;

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRAINATATE IN ROMANIA

DOCUMENTE NECESARE:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania;

– certificatul de nastere, original si copie;

– certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie;

– hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;

– certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, original si copie;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie(vezi mai sus);

– pasaportul romanesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobandirea cetateniei romane, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, original si copie; pentru pasaport sunt necesare fila informatizata si filele destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera, original si copie;

– actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine; pentru pasaport sunt necesare copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera;

– chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate;

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRAZII SAU A RENUMEROTARII IMOBILELOR

DOCUMENTE NECESARE:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;

– certificatul de nastere si certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;

– hotararea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;

– certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, original si copie;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu,  original si copie(vezi mai sus);

– chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate;

  *Daca dovada adresei de domiciliu se face cu declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

PENTRU PRESCHIMBAREA CARNETULUI DE CONDUCERE cetatenii sunt rugati sa se prezinte la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Bihor la adresa Str. Dunarea, nr. 2, Oradea, jud. Bihor, tel. 0259-403.253,
e-mail: inmatriculari.permise@prefecturabihor.ro