REGULAMENT privind realizarea, repartizarea, inchirierea, exploatarea si administrarea locuintelor sociale din Municipiul Marghita