REGULAMENT INTERN ACTUALIZAT PENTRU SALARIAŢII DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI MARGHITA ŞI DIN UNITĂŢILE SUBORDONATE