Raport privind activitatea consilierului de etică și integritate din cadrul instituției primarului municipiului Marghita

Subsemnatul Banyai Mark, în calitate de inspector GRU, desemnat consilier de etică prin Dispoziția primarului nr. 348/2018, modificată prin Dispoziția nr. 416/2019, aduc la cunoștință prin prezenta, următoarele activități derulate în cursul anului 2019, referitoare la etică și integritate:

Activitate Mod de îndeplinire
Actualizarea Codului de etică și integritate Dispoziția primarului nr. 125/2020
Instruirea salariaților privind normele de conduită
Nr. de salariați care au solicitat consiliere etică 0
Nr. de salariați care au beneficiat de consiliere etică 0
Nr. de cazuri privind nerespectarea normelor de conduită 2
Număr de sesizări înregistrate în perioada de referință privind încălcări ale normelor de conduită 0
Număr de sesizări înregistrate anterior perioadei de referință privind încălcări ale normelor de conduită 0
Nr. de sesizări în curs de soluționare 0
Nr. de sesizări soluționate 0
Nr. de sesizări adresate comisiei de disciplină 0
Nr. de funcționari publici pentru care a fost sesizată comisia de disciplină 0
Nr. și tipul de sancțiuni pentru care a fost sesizată comisia de disciplină 0
Nr. și tipul de propuse de comisia de disciplină 0
Nr. și tipul de sancțiuni dispuse de către persoana care are competența legală de aplicare 0
Nr. de cazuri în care au fost sesizate organele de cercetare penală 0

Informațiile din acest raport se transmit către ANFP prin intermediul aplicației online de pe pagina web www.anfp.gov.ro, secțiunea Consiliere etică, subsecțiunea raportare etică.