INFORMARE PUBLICA

19. A N U N T – privind intentia de actualizare PUG – Municipiul Marghita

18. A N U N T – privind intentia de elaborare PUZ – Introducere teren in intravilan pentru construire saivan de oi si cladire administrativa, extravilan nr. cad. 102854 – Marghita

17. A N U N T – privind elaborare PUZ – Introducere teren in intravilan cu destinatie de zona institutii publice si servicii – extindere zona de agrement, extravilant nr.cad, 866; 102716 – Marghita

16. A N U N T – privind intentia de elaborare PUZ – Introducere teren in intravilan in vederea construirii unei locuinte familiale individuale, extravilan nr. cad. 103216 – Marghita

15. A N U N T – privind intentia de elaborare PUZ – AMENAJARE PIATA AGROALIMENTARA IN MUNICIPIUL MARGHITA, Intravilan, str. Progresului, nr.100 nr. cad. 103177; 102995 – Marghita

14. A N U N T – privind intentia de elaborare PUZ – Introducere teren in intravilan pentru construire casa familiala, extravilan nr. cad. 103216 – Marghita

13. ANUNT – privind raportul de specialitate referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ – AMENAJARE PIATA AGROALIMENTARA IN MUNICIPIUL MARGHITA, intravilan, str. Progresului, nr.100, nr. cad. 103177; 102995 – Marghita

12. ANUNT – privind raportul de specialitate referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ – Introducere teren in intravilan in vederea construirii unei locuinte familiale individuale, teren cu nr. cad. 102846 – Marghita

11. A N U N T – privind elaborarea PUZ – Introducere teren in intravilan in vedereaconstruirii unei locuinte familiale individuale, extravilan nr. cad. 102846 – Marghita

10. A N U N T – privind intentia de elaborare PUZ – Introducere teren in intravilan in vedereaconstruirii unei locuinte familiale individuale, extravilan nr. cad. 102846 – Marghita

9. ANUNT – privind intentia de elaborare PUZ – Introducere teren in intravilan cu destinatie de zona institutii publice si servicii – extindere zona de agrement, extravilan nr. cad. 866; 102716 – Marghita

8. ANUNT privind elaborare PUZ – Introducere teren in intravilan pentru construire hala de productie si uscatoare lemn, extravilan nr. cad. 1027 – Marghita

7. ANUNT referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ – Introducere teren in intravilan pentru amplasare parc fotovoltaic, extravilan nr. cad. 102612 – Marghita

6. A N U N T privind elaborare PUZ – Amplasare hala de productie, nr. cad. 101914 – Marghita, str. Viseului, nr. 17

5. A N U N T privind elaborare PUZ – Introducere teren in intravilan pentru amplasare parc fotovoltaic, extravilan nr. cad. 102612 – Marghita

4. A N U N T – privind intentia de elaborare PUZ (Plan Urbanistic Zonal) – Introducere teren in intravilan pentru construire hala de productie, extravilan nr. cad. 357 – Marghita

3. A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Introducere teren in intravilan pentru amplasare parc fotovoltaic, extravilan nr. cad. 832, 101210, 100050 – Marghita

2. A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Introducere teren in intravilan pentru amplasare parc fotovoltaic, extravilan nr. cad. 102612 – Marghita

1. A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Introducere teren in intravilan pentru construire hala de productie si uscatoare lemn, extravilan nr. cad. 1027 – Marghita