A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Schimbare destinatie teren destinat constructiilor de locuinte in teren cu destinatie institutii si servicii – Construire Centru Medical, intravilan nr. cad. 102854 – Marghita

Primaria municipiului Marghita anunta intentia de elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru schimbare destinatie teren destinat constructiilor de locuinte in teren cu destinatie institutii si servicii in vederea construiri unui Centru Medical, pe o parcela situata partea de vest a mun. Marghita, pe o parcela situata pe strada Jokai Mor.

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-nul Sabau Sorin Eugen reprezentant S.C. DENT AS MED SRL, se va studia parcela cu nr. cad.102854 in suprafata de 1750 mp situat in Marghita strada Jokai Mor, nr.67 .

Principala functiune propusa a zonei studiate este cea de institutii si servicii ce vor avea un regim mic de inaltime P; P+1E

In cadrul parcelei studiate se propune o zona de amplasare a constructiilor ( centru medical si locuinta de serviciu) ce include si zona de parcare precum si trotuare de incinta respectand urmatoarele conditii:

– regim de inaltime constructii : parter+1 etej

            – indici de utilizare a terenului: POTmax. 50,00% si CUTmax. 1,00

In temeiul art. 34 al Regulamentului local privind implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 57/2011, in perioada 09.02.2016 – 24.02.2016, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ, la sediul Primariei municipiului Marghita – Serviciul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este dl Stoianovici Silvian, inspector in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism telefon 0359/409977 int. 31, e-mail: marghita.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 20.02.2016 – 25.02.2016 si pe site-ul marghita.ro