A N U N T privind elaborare PUZ –Schimbare destinatie teren destinat constructiilor de locuinte – zona rezidentiala, in zona cu amenajari sportive si de agrement – Construire sala fitness cu minibar, racord retele edilitare, intravilan Marghita, str. Calea Republicii, nr.64, jud. Bihor, nr. cad. 104751

Primaria municipiului Marghita anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru Schimbare destinatie teren destinat constructiilor de locuinte, in teren cu destinatie – Construire sala fitness cu minibar, racord retele edilitare, intravilan Marghita, , nr. cad. 104751, pe o parcela situata in zona centrala a mun. Marghita, str. Calea Republicii, nr.64, jud. Bihor. 

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-nul Chis Valentin Florin , se va studia parcela cu nr. cad.104751 in suprafata de 326 mp situat in Marghita str. Calea Republicii, nr.64

Principala functiune propusa a zonei studiate este cea de amenajari sportive si agrement,  subzona constructii sala de fitness si comerciale, ce vor avea un regim de inaltime P+2E;

            In cadrul parcelei studiate se propune  o zona de amplasare a constructiilor (Sala de fitness cu minibar, respectand urmatoarele conditii:

– regim de inaltime constructii : Parter + 2 Etaje

 – indici de utilizare a terenului: POTmax. 75,00% si CUTmax.  2,00

In temeiul art. 34 al Regulamentului local privind implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 57/2011, in perioada 05.04.2019 – 19.04.2019, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ, la sediul Primariei municipiului Marghita – Serviciul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este dl Stoianovici Silvian, inspector in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism telefon 0359/409977 int. 31,  e-mail:  marghita.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 08.04 – 19.04.2019 si pe site-ul marghita.ro