A N U N T privind elaborare PUZ – Schimbare destinatie teren destinat constructiilor de locuinte in teren cu destinatie institutii si servicii – Construire Cabinet Veterinar cu Spatiu Comercial si Cosmetica Animale, intravilan nr. cad. 103613 – Marghita

Screenshot-2015-12-05-03.43.54Primaria municipiului Marghita anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru schimbare destinatie teren destinat constructiilor de locuinte in teren cu destinatie institutii si servicii in vederea construiri unui Cabinet Veterinar cu Spatiu Comercial si Cosmetica Animale, pe o parcela situata partea de sud a mun. Marghita, pe o parcela situata pe strada Nicolae Balcescu, nr. 24.  

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-nul Oros Loren Claudiu reprezentant S.C. ORILD COM SRL, se va studia parcela cu nr. cad.103613 in suprafata de 565 mp situat in Marghita strada Nicolae Balcescu, nr. 24.

Principala functiune propusa a zonei studiate este cea de institutii si servicii ce vor avea un regim mic de inaltime P;

In cadrul parcelei studiate se propune  o zona de amplasare a constructiilor (Cabinet Veterinar cu Spatiu Comercial si Cosmetica Animale) ce include si zona de parcare precum si trotuare de incinta respectand urmatoarele conditii:

– regim de inaltime constructii : parter

– indici de utilizare a terenului: POTmax. 62,00% si CUTmax.  1,00

In temeiul art. 34 al Regulamentului local privind implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 57/2011, in perioada 20.10.2016 – 04.11.2016, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind elaborare PUZ, la sediul Primariei municipiului Marghita – Serviciul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este dl Stoianovici Silvian, inspector in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism telefon 0359/409977 int. 31,  e-mail:  primaria@marghita.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 04.11.2016 – 09.11.2016 si pe site-ul marghita.ro