Vizită de studiu – Parteneriat Norvegia

În perioada 17-20 februarie 2020, patru persoane din cadrul Asociaţiei Caritas Eparhial Oradea şi Asociaţia Kécenlét vor efectua o vizită de studiu în Molde (Norvegia) la organizaţia Skyhoyt Live Scene. Vizita este organizată în cadrul Apelului pentru Iniţiative bilaterale şi are ca scop identificarea partenerilor pentru proiectele în parteneriat cu ţările donatoare, dezvoltarea acestor parteneriate şi pregătirea unei aplicaţii pentru un proiect în parteneriat pentru programul Dezvoltare Locală, Apelul 4, finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene. Vizita se va organiza la invitaţia domnului Pal Henning Ilstad, fondator şi director executiv al organizaţiei Skyhoyt Live Scene.
Municipiul Marghita este Promotorul proiectului, iar Asociaţia Kécenlét şi Asociaţia Caritas Eparhial Oradea sunt parteneri selectaţi. Obiectivul proiectului este creşterea gradului de utilizare a serviciilor sociale de către grupuri vulnerabile din 2 comunităţi dezavantajate socio-economic din Judeţul Bihor, şi creşterea nivelului de satisfacţie al acestora cu privire la calitatea serviciilor, pentru creşterea calităţii vieţii acestora pe termen lung.