DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ MARGHITA ADUCE LA CUNOȘTINȚĂ BENEFICIARILOR DE AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ACORDATE

     DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ MARGHITA aduce la cunoștință beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie acordate în baza Legii nr.226/2021 obligativitatea comunicării oricărei modificări intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea. 

     Având în vedere majorarea punctului de pensie și a salariului de bază minim brut începând cu luna ianuarie 2023 este necesar ca toți beneficiarii ajutoarelor sus-menționate să înregistreze la instituția noastră, până în data 20.02.2023 cererile de modificare însoțite de documentele doveditoare (cupon pensie aferent lunii ianuarie 2023, respectiv adeverință cu salariul net pentru luna ianuarie 2023).

     Formularele necesare de Cerere – declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentru acordarea unor drepturi noi  le găsiti  la sediul Primariei municipiului Marghita de unde pot fi ridicate zilnic intre orele 8,00-16,00.

 

   DAS MARGHITA

      01.02.2023