DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI AMENZI, PENTRU ANUL 2024

 Astăzi, 07.03.2023  UAT Marghita anunţă DEZBATEREA PUBLICĂ PRIVIND PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PENTRU PROIECTUL  PRIVIND APROBAREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI AMENZI, PENTRU ANUL 2024, PE RAZA UAT MUNICIPIUL MARGHITA

          Dezbaterea publică va avea loc în data de  20 aprilie 2023  ora 16,00 , în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. 

                    Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere prevederile Codului Administrativ, OUG nr. 57/2019 , art. 129alin.(4)  lit.c  precum şi Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  cu modificările şi completările ulterioare

                         Proiectul de hotărâre este fundamentat prin Referatul de aprobare al primarului nr.2006 din 27.02.2023 și Raportul de specialitate  al sefului Serviciului de taxe si impozite locale, înregistrat sub  nr. 2303 din 2.03.2023

Amendamentele la proiect vor fi depuse fie pe email-ul primariei:  primaria@marghita.ro  fie la registratura instituţiei , parter camera  19.  Materialele transmise vor purta mențiunea: ”consultare publică referitoare la proiectul de act normativ: Aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi, pentru anul 2024, pe raza UAT Municipiul Marghita

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare. La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați.

Documentația poate fi consultată:

  • aici
  • la sediul instituției
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instiuției

Materialele transmise vor purta mențiunea: ”consultare publică referitoare la proiectul de act normativ: „Aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi, pentru anul 2024, pe raza UAT Municipiul Marghita

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet aici.

Pentru informații suplimentare penru organizarea dezbaterii publice vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001, e-mail: primăria@marghita.ro, persoană de contact: secretar general Cornelia Demeter