Comunicat de presă

Soluțiile localităților partenere ROMACT de a limita impactul crizei generate de COVID19 asupra comunităților de romi.

De cele mai multe ori percepute de către cetățeni ca având cel mai mare impact asupra condițiilor lor de viață, autoritățile locale sunt în prima linie de luptă împotriva pandemiei generate de COVID19. În vreme ce o parte dintre localitățile partenere ROMACT au luat deja măsuri pentru limitarea impactului infecției asupra cetățenilor, Programul ROMACT se pregătește de asemenea pentru sprijinirea eforturile autorităților locale și a Grupurilor de Acțiune Comunitară de a răspunde nevoilor celor mai vulnerabili.

Bune practici la nivel local

În Bulgaria și în România, câteva localități ROMACT în cooperare cu alți actori locali, regionali și naționali publici si privați, au întreprins rapid măsuri de informare a tuturor cetățenilor, inclusiv a celor de etnie romă, cu privire la măsurile de prevenție și la restricțiile de circulație. În multe dintre localități facilitatorii ROMACT, alături de membrii Grupurilor de Acțiune Comunitară și a Grupurilor de Lucru pentru Incluziunea Romilor au fost implicați în evaluarea situației celor mai vulnerabili oameni din comunități, planificând acțiuni imediate. Acolo unde se impune, vor fi implementate campanii de conștientizare, atât pentru a furnizare informații legate de sănătate, cât și legale privind carantinarea și izolarea la domiciliu. De asemenea, va fi acordat sprijin direct celor mai vulnerabili, pentru care a sta acasă presupune, în fapt, imposibilitatea de a-și asigura resursele minime de subzistență.

În Reșița, România, Direcția d

e Asistență Socială împreună cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a realizat o campanie de prevenție împotriva COVID19 în cele 3 cartiere locuite de persoane de etnie roma în localitate. Au fost împărțite afișe și flyere. A fost de asemenea realizată identificarea celor mai marginalizate familii de către activiști locali, membrii ai Grupului de Acțiune Comunitară și reprezentanți ai autorității publice locale – au fost luate toate măsurile pentru a le furniza acestor membrii ai comunității alimente de bază și produse de igienă.

În Sliven, Bulgaria, Grupul de Acțiune Comunitară a evaluat situația din cartierul Nadezhda și ca urmare a adresei sale oficiale către conducerea localității, 200 de persoane au fost incluse în programul cantinei publice.
Între timp, în Carei, România, au fost distribuite familiilor dezavantajate din comunitățile de romi produse sanitare și de igienă personală puse la dispoziție de către Direcția Județeană de Sănătate.

O altă bună practică ce merită menționată este crearea unei linii telefonice dedicate persoanelor în nevoie, disponibilă 24 de ore, în Bistrița, România.

Sprijinul ROMACT pentru acțiuni comune de limitare a impactului crizei COVID19 asupra comunităților rome

Pe lângă sprijinul adaptat pentru a asigura cooperarea dintre autoritățile publice locale și comunitățile de romi în această perioadă de criză COVID19, programul ROMACT a început deja să sprijine activ eforturile primăriilor și ale Grupurilor de Acțiune Locală pentru a răspunde la nevoile celor mai vulnerabili și să multiplice bunele practice în localitățile partenere ROMACT.

15 localități ROMACT din România (Babadag, Boldești-Scăeni, Bujoreni, Isaccea, Mizil, Buhuși, Dolhasca, Săcueni, Toplița, Reghin, Dărmanești, Sărmașu, Hârșova, Iernut, Reșița) și 17 din Bulgaria vor primi mici granturi (la care autoritățile locale vor contribui cu parte de co-finanțare și sprijin în natură, cum ar fi punerea la dispoziție a echipamentelor și a mașinilor necesare dezinfectării cartierelor, distribuție de apă, achiziționarea și transportul bunurilor etc.) pentru a:

  • realiza campanii de informare și conștientizare în domeniul sănătății (igienă și răspândire COVID19) și carantină / distanțare socială, reguli și restricții (postere, flyere, tipărirea de declarații pe proprie răspundere etc.);
  • pune la dispoziție informații punctuale prin canale de sprijin de urgență și adaptarea serviciilor publice locale, inclusiv asigurarea liniilor telefonice de urgență pentru cetățeni;
  • distribuția de măști și mănuși de protecție către mediatori, lucrători sociali etc.
  • a furniza pachete cu produse sanitare și de igienă pentru familii (săpun, diverse materiale de curățenie, dezinfectanți etc.) și produse alimentare de bază pentru ceimai vulnerabili și în nevoie.

Preconizăm că aproximativ 15.000 persoane vor primi diverse produse și mai mult de 30.000 de persoane vor primi informații concrete cu privire la cum să facă față pandemiei și cum să fie în siguranță în aceste vremuri de criză fără precedent.
Aceste mici inițiative comune ilustrează modele de cooperare între autorități și comunități și sunt bazate pe participarea activă a cetățenilor.

Dincolo de acțiuni concrete, ele accentuează importanța eforturilor comune pentru a asigura bunăstarea comunităților locale și protejarea drepturilor omului printr-o solidaritate care contribuie și mai mult la construirea relațiilor la nivel local și la incluziunea socială a romilor la nivel general.

Contact:
Dora Margarit (dora.margarit@romact.org)

Robert Matei (robert.matei@romacenter.ro)

Facebook @ROMACTROMANIA Twitter @ROMACT_EC_CoE