ANUNȚ privind intenția de elaborare PUZ – Schimbare destinație teren fostul IMU in Zona de agrement și baza sportivă

Primaria municipiului Marghita anunta intentia de elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru schimbare destinatie teren destinat zona de unitati de productie/ industriala ( fostul IMU ) in teren cu destinatie de agrement in vederea construiri unei baze de agrement, pe o parcela situata partea de est a mun. Marghita, pe o parcela situata pe strada Salcamului.

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-nul Barna Daniel Adrian, se vor studia parcelele cu nr. cad.105458 in suprafata de 23 478 mp situat in Marghita strada Salcamului, nr. 10 si teren cu nr. cad. 105472 in suprafata de 783 mp situat in Marghita strada Salcamului, nr. 10, suprafata totala de 24 261 mp.

Principala functiune propusa a zonei studiate este cea de agrement si sport, regim de propus inaltime P; P+1E

In cadrul parcelei studiate se propune  o zona de amplasare a constructiilor, ce include si zona de parcare precum si trotuare de incinta respectand urmatoarele conditii:

          – regim de inaltime constructii : parter + un etaj

          – indici de utilizare a terenului: POT max. 15,00% si CUT max.  0,25

In temeiul art. 34 al Regulamentului local privind implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 57/2011, in perioada 22.09.2021 – 06.10.2021, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ, la sediul Primariei municipiului Marghita –Serviciul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-nul Nyiri Levente, din  cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism telefon 0359/409977 int. 31,  e-mail:  www.marghita.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 07.10.2021 – 12.10.2021 si pe site-ul www.marghita.ro.