ANUNT

Legea nr. 350 din 21.07.2006 – Legea tinerilor- stabilește obligația autorităților administrației publice locale de a sprijini activitatea de tineret si de a asigura cadrul adecvat pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului.

În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale oraselor au obligatia de a organiza proceduri de consultare cu organizatiile neguvernamentale de tineret si pentru tineret, constituite la nivelul unitati administrativ-teritoriale.

Principalele domenii ce pot fi abordate sunt următoarele: a) cultură; b) educaţie şi formare; c) ocuparea forţei de muncă şi antreprenoriat; d) participare şi activităţi de voluntariat; e) sport, sănătate şi mediu; f) incluziune socială şi susţinerea tinerei familii.

Legea Tinerilor prevede posibilitatea constituirii anual, în cadrul bugetului propriu, a Fondului destinat activităților de tineret. Acest fond destinat activităților de tineret se utilizează pentru finanțarea activității de tineret de interes local, stabilite prin consultarea organizatiilor neguvernamentale de tineret si pentru tineret de pe raza unitatii administrativ-teritoriale.

Cei interesați, grupați în organizatiile neguvernamentale de si pentru tineret, constituite conform legii la nivelul unitatii administrativ-teritoriale Marghita și care au ca scop și ca membri tinerii, vor face, ca prim pas, demersurile necesare pentru inscrierea in Registrul organizațiilor luate în evidența instituției conform art. 52 al.1 și 2 din O.G. nr. 26/2000.

CONDUCEREA UAT MARGHITA