A N U N T privind elaborare PUZ –EXTINDERE FERMA TINERET SUIN (8-30 kg), intravilan CHET, nr. cad. 100361 – Marghita, teren cu destinatie unitati agricole

Screenshot-2015-12-05-03.43.54Primaria municipiului Marghita anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru Extindere Ferma Tineret Suin (8 – 30 kg) in vederea construiri a doua hale tineret suin, pe o parcela situata partea de nord – est a mun. Marghita pe drumul inspre Chet, in incinta Fermei „Sandor Maior”.

Prin planul urbanistic zonal inaintat de d-nul Pazuric Iosif reprezentant S.C. NUTRITIN SRL, se va studia parcela cu nr. cad.100361 in suprafata de 41.528 mp situat pe drumul inspre localitatea Chet, in locatia numita Ferma „Sandor Maior” .

Principala functiune propusa a zonei studiate este cea de unitati agricole ce vor avea un regim mic de inaltime P; P+1E

In cadrul parcelei studiate se propune o zona de amplasare a constructiilor ( hale tineret suin (8 – 30) ce include si zona de parcare precum si trotuare de incinta respectand urmatoarele conditii:

– regim de inaltime constructii : parter

– indici de utilizare a terenului: POTmax. 33,36% si CUTmax. 0,33

In temeiul art. 34 al Regulamentului local privind implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 57/2011, in perioada 18.04.2016 – 09.05.2016, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind elaborare PUZ, la sediul Primariei municipiului Marghita – Serviciul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este dl Stoianovici Silvian, inspector in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism telefon 0359/409977 int. 31, e-mail: primaria@marghita.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 19.04.2016 – 09.05.2016 si pe site-ul marghita.ro