Belső állami ellenőrzés 

COMUNICAT Ca urmare a ședinței Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor sportive și culturale din data de 23.05.2023, constituită în urma depunerii cererilor cu Nr.1/2661/22.05.2023 și Nr.