Mezõgazdasági földterület nyilvántartó osztály

În baza , Ordonanței  Guvernului nr. 28/2008  privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare și a art.6 lit.e din  Normelor tehnice   privind modul de completare a  registrului