Helyi költségvetés

Pentru a descarca Darea de seama pe trimestrul II apasati aici.
Plati fonduri nerambursabile Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Bilant CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE Situatia modificarilor in structura
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019 BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE
In conformitate cu art. 39 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată , Primăria Municipiului Marghita supune spre dezbatere publică Proiectul de buget local pe