Helyi költségvetés

Plati fonduri nerambursabile Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Bilant CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE Situatia modificarilor in structura
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019 BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE
In conformitate cu art. 39 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată , Primăria Municipiului Marghita supune spre dezbatere publică Proiectul de buget local pe