Helyi költségvetés

Buget initial 2019 Rectificare 1     buget local     buget local sectiunea functionare     buget local sectiunea dezvoltare Rectificare 2     buget local  
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2019-2021 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE BUGETUL INSTITUTIILOR
2021 Executie 31.01.2021 Executie  28.02.2021 Executie 31.03.2021 Executie 30.04.2021 executie 31.05.2021 EXECUTIE 30.06.2021 EXECUTIE 31.07.2021 EXECUTIE AGREGATA  31.07.2021 executie 31.08.2021 executie agregata 31.08.2021 executie 30.09.2021 executie agregata 30.09.2021
Buget local 2017 total Buget local 2017 sectiunea functionare Buget autofinantate 2017 sectiunea dezvoltare Buget activitati autofinantate 2017 sectiunea functionare Buget 2017 fonduri nerambursabile total Buget 2017 activitati