Adók és illetékek 

– Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.09%, asupra valorii impozabile a clădirii. –