A döntés átláthatósága 

Primarul municipiului Marghita, Pocsaly Zoltan Ladislau supune în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind taxele si impozitele locale pe anul 2017 Persoanele fizice si juridice interesate sunt invitate
Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 T A B L O U L CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI
In conformitate cu art. 39 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată , Primăria Municipiului Marghita supune spre dezbatere publică Proiectul de buget local pe