PROGRAM DE ACTIVITATE BIROUL CIRCUMSCRIPȚIEI ELECTORALE NR.3 MARGHITA

elections_081212Zilnic între orele 10.00 – 16.00

In zilele in care se implinesc termenele prevazute de programul calendaristic programul va fi pâna la ora 24.00