Sedinţă ordinară CLM pe data de luni 28.11.2016

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1 din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare În temeiul dispoziţiilor articolului 39 alin. 2 şi 3 , din aceeaşi lege, Primarul municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan Ladislau

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţă ordinară pe data de luni 28.11.2016 , orele 13,00 cu urmatoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotarare pentru reglementarea juridica a terenului inscris in CF nr. 101385 Marghita (nr. CF vechi 796 ) cu nr. topo. 2292/2 in cota parte de 291 mp. din 684 mp. , teren situat in municipiul Marghita str. N.Balcescu folosit de Colegiul National O.Goga Marghita ca baza materiala

               Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

              Raport de avizare. Comisia juridica si Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotărâre privind retragerea unui reprezentant al consiliului local și desemnarea altui reprezentant în consiliul de administrație la Liceul Tehnologic „Horea” Marghita în mandatul 2016-2020

               Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

               Raport de avizare: Comisia de cultura, culte, tineret

3.Proiect de hotarare pentru stabilirea si aprobarea tarifelor pentru inchirierea vitrinelor frigorifice la piata agroalimentara

               Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

               Raport de avizare: Comsia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

4.Proiect de hotărâre pentru aprobarea scoaterii din evidentele contabile a unor mijloacelor fixe –care apartine domeniului public al UAT Municipiul Marghita fiind în administrarea Colegiului National Octavian Goga , ca urmare a demolarii lor

               Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

               Raport de avizare: Comisia de urbansim

  1. Proiect de hotarare pentru darea in administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a receptionarii obiectivului de investitii Extindere retea de canalizare pe str. 1 Decembrie din localitatea Marghita ”catre SPAACS Marghita

                Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

              Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarare   pentru aprobarea taxelor locale in administrarea domeniului public si privat al municipiului Marghita pe anul 2017 .

                 Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                 Raport de avizare: Comisia de buget finante

  1. Proiect de hotarâre pentru aprobarea tarifelor la unele activitati de salubrizare generală executate ocazional de SPAACS Marghita pe raza teritoriala a municipiului Marghita

                 Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                 Raport de avizare: Comisia de buget finante

  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea actului constitutiv actualizat la SC Apa Canal Nord Vest

                 Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                 Raport de avizare: Comisia juridica

  1. Proiect de hotartâre privind modificarea actului constitutiv si a statutului Asociatiei Intercomunitare Zona Nord-Vest

                   Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                   Raport de avizare: Comisia juridica

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local în baza Legii 34/1998 , a Grilei de evaluare și a liniei de subvenționare prioritară în domeniul asistenței sociale pe anul 2017

                  Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                   Raport de avizare: Comisia sociala

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de execuție la data de 30.09.2016 a Municipiului Marghita

                   Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                   Raport de avizare : Comisia de buget finante

12 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2016

                     Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                   Raport de avizare : Comisia de buget finante

13.Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării Regulamentului privind repartizarea locuinţelor eliberate de foştii angajaţi MapN și numirea a trei consilieri locali în comisia de analiză pentru repartizarea locuinţelor de serviciu

                     Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                    Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarâre pentru cuprinderea unor terenuri in domeniul public al municipiului si aprobarea constituirii de numar cadastral pe terenuri reprezentând strada Garoafei

                     Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                    Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

15 Proiect de hotarâre pentru cuprinderea unor terenuri in domeniul public al municipiului si aprobarea constituirii de numar cadastral pe terenuri reprezentând strada Fantana Mica

                     Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                    Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

16. Proiect de hotarâre pentru cuprinderea unor terenuri in domeniul public al municipiului si aprobarea constituirii de numar cadastral pe terenuri reprezentând strada Crinului

                     Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                    Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarâre pentru cuprinderea unor terenuri in domeniul public al municipiului si aprobarea constituirii de numar cadastral pe imobilul reprezentând Scoala cu clasele I-VIII Chet

                     Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                    Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila a municipiului Marghita

                     Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                    Raport de avizare: Comisia de urbanism

19.Proiect de hotarare pentru aprobarea contractului colectiv de munca si a acordului de munca la nivelul UAT Marghita

                     Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                    Raport de avizare: Comisia juridica

20. Probleme curente