A Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívásáról 2017.11.29-én.

Figyelembe véve a 215/2001-es helyi Közigazgatási Törvénynek a 39. és 68.cikk első bekezdésének előírásait, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.

A 39-ik cikk 2. És 3. Bekezdése ugyanazon Törvénynek alapján, a bihar megyei Margitta municípium polgármestere, Pocsaly Zoltán-Ladislau

Rendelkezik:

1 Cikk összehívják a Margittai Helyi Tanácsot rendes ülésre, 2017. November 28-án a következő napirendi pontokkal:

1.Határozattervezet a Margittai SPAACS szervezeti ábrájának elfogadásására.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási Nyilatkozat: A köz és magánterület adminisztrációs Bizottság

 1. Határozattervezet egy nyilvános árverés, eladásra vonatkozó jóváhagyására, amely a margittai Márton Áron utcán található város magántulajdonában levő telkekre vonatkozik.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási Nyilatkozat:A köz és magánterület adminisztrációs Bizottság

 1. A Sc Parc Balneomar SA tevékenységi beszámolója és pénzügyi kimutatása

Bemutatja Az Adminisztrációs Tanácsa a SC Parc Balneomar SA-nak.

 1. Határozattervezet a Margitta municípium bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítésével kapcsolatban

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau polgármester

Jóváhagyási Nyilatkozat: Költséégvetés-Pénzügyi Bizottság

 1. Határozattervezet a pénzügyi mérleg és a költségvetés 2017.09.30.-án végrehajtásának jóváhagyásáról

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetés- Pénzügyi Bizottság

 1. Határozattervezet a Margitta UAT erdei közvagyon alapjából származó fa felhasználásának jóváhagyásáról.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Magán- és Köztulajdon admisztrációs Iroda

 1. Határozattervezet a Stefanovici Cezar úr adományozási ajánlatának elfogadásáról, amely az 1915 négyzetméter nagyságú, CF 104283 toposzámmal ellátott, amely Margitta municípium, Kölcsey Ferenc utca közelében fekvő, ‘’ nyilvános út ’’ célját hivatott betölteni.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau

Jóváhagyási nyilatkozat: A  köz- és magánterületadminisztrációs Iroda

 1. Határozattervezet a Bente Maria- Sanda, Antal Kálmán és Antal Julianna általi adományozási ajánlatának elfogadásáról, amely a 2351 négyzetméter, 100546 kadaszteres számmal, 100546 CF toposzámmal ellátott, Margitta municípium Kolcsey Ferenc utca körzetében levő földterület, nyilvános út célját hivatott betölteni.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau polgármester

Jóváhagyási Nyilatkozat: A köz és magánterület adminisztrációs Bizottság

 1. Határozattervezet a városrendezési terv elfogadására, amely a lakások, sport- és szabadidő, kereskedelmi és szolgáltatási létesítményekre vonatkozik a Margittai gyógyfürdő környékén.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Urbanisztikai Bizottság

10.Határozattervezetet a municípium tulajdonában lévő telkek eladásáról, amelyeken garázsok találhatók.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: A köz és magánterület adminisztrációjának Bizottsága

11.Határozattervezet az ANL lakások prioritás listájának elfogadására, amely 2017-ben lett kiadva és amelyet kiadnak a következő lista összeállításáig és jóváhagyásáig.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magánterület adminisztrációs Bizottsága

 1. Határozattervezet Az ANL lakások kiualására vonatkozó szabályokról.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: A köz és magánterült adminisztrációjának Bizottsága

 1. Határozattervezet a városháza belterületén található egyes telkek jogi szabályozására és a kadaszteri számok létesítésének jóváhagyására.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a köz- és magánterület adminisztációjának Bizottsága

 1. Határozattervezet a Margitta municípium új utcáinak létesítéséről.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: A Jogi Bizottság

 1. Határozattervezet, amely jóváhagyja a jogi személyiséggel rendelkező romániai egyesületek és alapítványok ideiglenes megállapodásának megkötését, amely Margitta municípium szociális létesítményeit hozza létre és kezeli, Margittai Caritas Catolica, Elim Keresztény Alapítvány, Reménység a változásra nevű Alapítvány.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau

Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális Bizottság

 1. Határozattervezet a Margitta municípium helyi önkormányzatának igazgatási jogát fogadja el, amelyen a Margittai dr. Pop Mircea kórház külső részlege működik Mihályfalván, a Republicii 29-es szám alatt, 50692-es CF és topó számmal rendelkező  területen.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Köz- és magánterület adminisztrációs Bizottság

 1. Határozattervezet a felső oktatás előtti egységek hálózatának jóváhagyásáról a 2018-2019 -es tanévben a területi igazgatási egység szintjén

Kezdeményező:Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Oktatás-, sport-, fiatalság-, kultúra Bizottság

18.Határozattervezet  676. Számú, a 2017. 11.07-megjelent polgármesteri rendelet, amely a bevételi és kiadási költségvetés helyesbítéséről szól, 2017-es évre.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetés- Pénzügyi Bizottság

19 Határozattervezet a 101896-os kadaszteri számmal rendelkező, 2118/2156 négyzetméter terület eladásáról és árának megállapításáról, Savu Ovidiu Augustin, Buzila Sorin Petru és Buzila Florentina Sarca Ovidiu Mircea és Sarca Adriana Simona épület tulajdonosok részére.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magánterület adminisztrációs Bizottság

 1. Határozattervezet egy tárgyalási bizottság kialakításáról, amely meg akarja vásárolni a 21.072 négyzetméter, 103475 és 103476 kadaszteri számmal rendelkező, a Salcamilor utca 10-es számú, csődbe került Multimec SA cég tulajdonában lévő beltelek megvásárlását készíti elő.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau polgrmester

Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság

 1. Határozattervezet, amely jóváhagyja a SC Parc Balneomar SA gyógyfürdő igazgatósági tagjai kiválasztását.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság

 1. Jelenlegi problémák