A margittai munícipium Helyi Tanácsának rendes üléséről 2019.09.26-re

Amely összehívását illeti rendkívüli ülésre 2019.09.26-ra.

Az 57/2019.Sürgősségi Kormányrendelet 133-as cikkelyének 1. És 2. Bekezdésének a pontja, 134-es cikkelyének 1.bekezdésének 1 bekezdésének a pontja, amely az Adminisztratív Törvényt illeti.

Margitta munícipium polgármestere

Rendelkezik

1.Cikkely: összehívják a Margitta munícipium Helyi Tanácsa összeült rendes ülésre 2019.09.26-án, 13:00 órától, a Polgármesteri Hivatal Nagytermébe.

2.Cikkely: a határozatpontok a jelen rendelet mellékletét képezik.

3.Cikkely : A napirendi pontokhoz szükséges dokumentáció az ülés kihirdetésének napján el van juttatva elektronikus formában az összes tanácsosnak és a Helyi Tanács 5 szakbizottságához

4.Cikkely: A Helyi Tanács működési és szervezési Szabályzata szerint a napirendi pontokban meg vannak állapítva a bizottságok, amelynek jóváhagyására kérik a határozattervezeteket.

5.Cikkely: Az érdeklődök megfogalmazhatnak és benyújthatnak módosításokat a határozattervezetekhez, úgy a bizottságok üléseinek keretén belül, mint a helyi tanács ülésein.

6.Cikkely: A jelen rendeletet közlik:

-Bihar megyei Prefektúra Intézményével

-kifüggesztve a Polgármesteri Hivatal weboldalán és kifüggesztésre.

Margitta munícipium polgármesterének 421-es számú rendeletéhez járó melléklete, 2019.09.20-ból, amely összehívását illeti Margitta munícipium Helyi Tanácsának, 2019.09.26-ra.

Polgármester Pocsaly Zoltán Ladislau

Napirendi pontok

A Margitta-i munícipium 2019.09.26-i ülése, 13:00 órától.

1.Határozattervezet, amely a késedelmi pótlék a magán személyek által a helyi költségvetésnek fizetendő adók alóli mentességeket illeti.Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármesterJóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság és a Költségvetési-Könyvelési Bizottság.

2.Határozattervezet amely a technikai-gazdsági mutatók aktualizálását illetik és társfinanszírozását, amely, a projekt technikai véglegesítését illeti, azaz a 114/2018-as Sürgősségi Kormányrendelet 66-os cikkelyének 10-es pontja és 20-as pontja, azaz a 91-es cikkelyét, a beruházási célkitűzéseket illetően ’’ Kiterjesztése a víz és szennyvízhálózatának Kécz és Genyéte negyedekben, amely a a nemzeti fejlesztési program finanszírozásában szerepel.Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármesterJóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont Adminisztráló Bizottság, Költségvetési Bizottság

3.Határozattervezet, amely a technikai-gazdasági és társfinanszírozási mutatókat illeti, a kivitelező szerződés aláírása után, a ’’Építése és létesítése a gyermekeknek szóló óvoda ‘’ beruházási célkitűzésnek.a J.Calvin utcán, amely a Nemzeti Fejlesztési Program keretében található, 2017-2020-as évre.Kezdeményező: PocsalyZoltán Ladislau polgármesterJóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság, Költségvetési Bizottság.

4.Határozattervezet a költésgvetés helyesbítését illetően 2019-es évreKezdeményező: Pocsaly Zoltán LadislauJóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság, Költségvetési Bizottság.

5.Határozattervezet, amely a Margittai vallási felekezetek  anyagi támogatását illeti.Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármesterJóváhagyási nyilatkozat:Kultúr, sport és ifjúság Bizottság, Költségvetési-Könyvelőségi Bizottság.

6. Határozattervezet, amely a ’’Margittai ősz’’esemény megszervezését illeti, 2019.október 12-13-án.Kezdeményező: Lazar Ioan alpolgármesterJóváhagyási bizottság: Költségvetési-Könyvelőségi Bizottság

7.Határozattervezet, a Margitta munícipium egyes privát tulajdonának felértékelését illeti.Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármesterJóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság.

8.Határozattervezet amely a December 14. Utcán található 30,39/186 négyzetméternyi területnek(102737-es Telekkönyvi számmal, 801/2C1 topó számmal) direkt eladását , a Sc Comoda Prod Srl felé,  Hurban Lucian úr képviseletében.Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármesterJóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság, a Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

9.Határozattervezet amely a direkt eladását illeti az 50/822 négyzetméternyi területnek, amelynek topó száma 432/1 és, amely a Telekkönyvben 1012645-ös van beiktatva, Popa Adrian úr felé.Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármesterJóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság, Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottsága

10. Határozattervezet, amely az új kadaszterszámok létesítését illetiKezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármesterJóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont Adminisztráló Bizottság

11.Határozattervezet  a Víz, szennyvíz ellátó Közszolgálatnak az organigrammájának elfogadását illeti.Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármesterJóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság, Köz és magántulajdont Adminisztráló Bizottság

12. Felülvizsgálata Margitta Helyi Tanácsának  működési és szervezési Szabályzatának az Adminisztratív Törvény alapján.Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármesterJóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság

13.Határozattervezet bizonyos szociális lakások kiutalását illetően, amely a T.Vladimirescu utca 165-ös szám alatt találhatóak.Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármesterJóváhagyási nyilatkozat: Szociális, Kultúra, Sport és Ifjúsági  Bizottság

14.Aktuális problémák