A Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívására 2018.03.29

  1. Rendelkezés 2018.03.29 a Margittai Munícipium Helyi Tanács rendes ülésre való összehívása 2018.03.29-re

Figyelembe véve a 215/2001-es Közigazgatási Törvény 39-es cikkének előírását, a 68-as cikkének 1-es bekezdését, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.

A 39-es cikkének, 2. és 3. Bekezdése alapján, ugyanabból a törvényből, a Margittai Munícipium polgármestere, Pocsaly Zoltán-Ladislau

Rendelkezik:

1.Cikk: Összehívják rendes ülésre a Margittai Munícipium Helyi Tanácsát, 2018.03.29-re, 14:00 órára, a következő napirendi pontokkal:

1.Határozattervezet a Margitta Munícpium  Köz- és Magántulajdonának gazdálkodásával és leltárával kapcsolatos jelentéséről készült beszámolóról, és a magánjellegű tulajdonok 2017-es listájának frissítéséről

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási jelentés: Költségvetési Bizottság és a Köz és Magántulajdon Adminisztrációs Bizottsága

2. Határozattervezet, amely jóváhagyja a jogi személyiséggel rendelkező romániai egyesületek és alapítványok ideiglenes megállapodásának megkötését, amely Margitta municípium szociális létesítményeit hozza létre és kezeli, Margittai Caritas Catolica, Elim Keresztény Alapítvány, Reménység a változásra nevű Alapítvány.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau

Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális Bizottság, Költségvetési Bizottság, Vallási Bizottság

3. Határozattervezet a Bogyoszlói Területrendezési Terv reaktualizálására  és a Helyi Területrendezési  Szabályzat elfogadására vonatkozó dokumentáció jóváhagyására

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Urbanisztikai és városrendezési Bizottság

4.Határozzatervezet a 153,69 hektár erdőterület gazdálkodására való kiadására a Bihar megyei Erdészet Igazgatóság alá tartozó Margittai Erdészetnek, amely a 9/1/2003.03.17-es iktatószámmal regisztrált Birtoklevélben van feltüntetve.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és Magántulajdon Adminisztrációs Iroda

5.Határozattervezet pénzbeli támogatásoknak megszabására a Margittai munícipiumban működő vallási szervezetek támogatására.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság

6. Határozattervezet a Margitta tulajdonában levő, Crinului utcán található két kereskedelmi célra bérbeadható földterület célszerűség tanulmányának és a versenytárgyalási előírás elfogadásáról.

7. Határozattervezet a vészhelyzetek kezelésére szóló terv jóváhagyásáról, amely a humán, anyagi és pénzügyi erőforrásokat biztosítja Margittán, a 2018-as évre.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau

Jóváhagyási nyiatkozat: Köz és Magánterület Adminisztrációs Bizottság

8. Határozattervezet bizonyos, Margittai Munícipium Adminisztrációs Egységének fennhatósága alá tartozó földterület jogi szabályozására.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Köz- és Magánterület Adminisztrációs Bizottság, Jogi Bizottság.

9. Határozattervezet a Margittai Munícipium Kórház létszámkeret módosításáról, amelyet a Helyi Tanács fogadott el a 15/2018.01.30-as rendeletében

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság.

10. Határozattervezet a Vízellátás, Szenyvíz- és Szemét szállítással foglalkozó Szolgálat 2018-as évre vonatkozó költségvetésének elfogadására.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság

11.Határozattervezet az ’’ Oktatási park, amely  felismeri, feldolgozza, promoválja és értékeli a helyi természeti erőforrásokat’’nevű projektet előterjesztéséről  az Operatív Humán Tőke Programban, 6-os Prioritási Tengely : Oktatás és Kompetencia.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költságvetési Bizottság

12. Határozattervezet az ’’ Oktatási park, amely  felismeri, feldolgozza, promoválja és értékeli a helyi természeti erőforrásokat’’nevű projektet’’, amely a az Operatív Humán Tőke Programba való leadását teszi lehetővé, a Projekt 10-es Főtengelye alapján, Az oktatás jobbítását illetően, OS10.2- a szak és technikai oktatásban való részvétel növelése és az egész élet során való képzés.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság

13.Határozattervezet a Margittai Kultúrotthon szervezési és működési szabályzatának elfogadására

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Kulturális Bizottság

14. Határozattervezet a víz és szennyvíz szolgátatások árának növekedéséről.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási nilatkozat: Költségvetési Bizottság

15. A Kultúrház 2017-es évre vonatkozó aktivitásait tartalmazó jelentésének bemutatása

Bemutatja: Demeter Veronica igazgatónő16. A Margittai Munícipium Könyvtár aktivitásának bemutatása a 2017-es évre.

17. A Margittai Helyi Rendőrség 2017-es évi aktivitásának bemutatására vonatkozó jelentése

Bemutatja: Ardelean Sorin osztályvezető

18.          Tájékoztatás a helyi tűzvédelmi és polgári védelmi bizottságnak tevékenységekre vonatkozó információkról, amelyet az Operatív ideiglenes kezelési Központ, a vészhelyzeteknek, a vészhelyzetekért felelős Részleg mutatja be 2017-es évre.

Bemutatja: ISU Helyi Bizottsága

19. Jelentés a Margittai  Munícipium 2017-es évre vonatkozó gazdasági,-szociális és környezetvédelmi állapotáról.

Bemutatja Margittai munícipium polgármestere

20Az 1/981/2018.03.09-es számú kérvény megvitatása, amelyet Kardos Judit Julianna  nyújtott be

21. Aktuális problémák