Sedinţa extraordinară din data de miercuri 28.12.2016

Dispozitia nr. 634 din   23.12. 2016

– privind convocarea Consiliului local al municipiului Marghita, în şedinţa extraordinară pe data de miercuri 28.12.2016 , în sala mare a Primăriei   municipiului Marghita.

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1 din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul dispoziţiilor articolului 39 alin. 2 şi 3 , din aceeaşi lege,

Primarul municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan Ladislau

                                             Dispune:

Art. 1 Se convoacă Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţă extraordinară pe data de miercuri 28.12..2016 , orele 13,00   cu urmatoarele puncte:

  1. Proiect de hotarare pentru aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2017

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare. Comisia de buget finante

  1. Aprobarea sub forma de proiect de hotarare a retelei scolare pe anul 2017 la nivelul UAT Marghita.

Prezinta: Comisia socială, invatamant, cultura, tineret