A margittai munícipium Helyi Tanácsának rendes üléséről 2019.09.09-re

Amely a rendkívüli ülésnek, összehívását illeti2019.09.09-re,

A Sürgősségi Kormányrendelet, Közigazgatási Törvényét illetve, 133-as cikkelyének, 2.bekezdésének a pontja, 134-es cikkelyének 1.bekezdésének a pontja, 2.és 3.bekezdésének b betűje alapján,

Margitta munícipium polgármestere,

Rendelkezik

1.Cikkely: összehívják Margitta munícipium Helyi Tanácsát, 13:00 órától, Margitta munícipium polgármesteri hivatalának nagytermébe 2019.09.09-re.

2.Cikkely: A napirendi pontok e jelen rendelet mellékletében van összefoglalva.

3.Cikkely: A napirendi pontokhoz szükséges dokumentáció az ülés kihirdetésének napján el van juttatva elektronikus formában az összes tanácsosnak és a Helyi Tanács 5 szakbizottságához

4.Cikkely: A Helyi Tanács működési és szervezési Szabályzata szerint a napirendi pontokban meg vannak állapítva a bizottságok, amelynek jóváhagyására kérik a határozattervezeteket.

5.Cikkely: Az érdeklődök megfogalmazhatnak és benyújthatnak módosításokat a határozattervezetekhez, úgy a bizottságok üléseinek keretén belül, mint a helyi tanács ülésein.

6.Cikkely: A jelen rendeletet közlik:

-Bihar megyei Prefektúra Intézményével

-kifüggesztve a Polgármesteri Hivatal weboldalán és kifüggesztésre.

În baza prevederilor art. 133, alin(2), lit. ”a”, art. 134 alin(1) lit.”a”, alin(2) și alin(3) lit. ”b” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ Primarul  Municipiului Marghita DISPUNE

Napirendi pontja

A Helyi Tanács ülésének, amely 2019.09.09-én lesz megtartva

1.Határozattervezet, amely a DC 11-es és DC11A-s útnak újrabesorolását illeti, az út módosítása és ezeknek az utaknak a hosszának módosítása.

Kezdeményező:

Pocsaly Zoltán Ladislau

Jóváhagyási Jelentés: A várostervezési és városrendezési Bizottság