Rendes ülés napirendi pontjai 2021.09.28-én, 13:00 órai kezdettel

1.Határozattervezet, a Margittai municípium költségvetésének helyreigazítására vonatkozik, 2021-es évre.

 • Kezdeményező: Sas Adăscăliții Marcel Emil polgármester
 • Jóváhagyja: a Költségvetési-Könyvelőségi Bizottság és a Köz és magántulajdon Bizottság
 1. Határozattervezet, amely a végleges elkülönítését a 9970 négyzetméternyi területnek a nemzeti erdőtartományból, a ,,Szív és érrendszeri rehabilitációs orvosi központ Margittán’’projekt megvalósítására.
 • Kezdeményező: Sas Adăscăliții Marcel Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Turisztika, környezet és Mezőgazdasági Bizottság valamint Jogi Bizottság
 1. Határozattervezet a SPAACS szolgáltató zöldövezet rendbentartási díjának helyreigazításáról.
 • Kezdeményező: Sas Adăscăliții Marcel Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési-Könyvelési és Köz és magántulajdont igazgató Bizottság

4.Határozattervezet, a SPAACS szolgáltató által megszabott utak söprésére, mosására és locsolására vonatkozó díjak elbírálására.

 • Kezdeményező: Sas Adăscăliții Marcel Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési-Könyvelési és Köz és magántulajdont igazgató Bizottság
 1. Határozattervezet a polgármester szakaapparátusának és alárendelt egységének organigramma és létszámkeret módosítására, valamint a szakapparátus Szabályzatának elfogadására a Szociális Igazgatóság létrehozása alkalmából.
 • Kezdeményező: Sas Adăscăliții Marcel Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési-Könyvelési és Jogi Bizottság
 1. Határozattervezet a Zona Nord-Vest frissített alapított okirat és alapszabályzatának jóváhagyásáról.
 •  Kezdeményező: Sas Adăscăliții Marcel Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság
 1. Határozattervezet, a közintézményekre, gazdasági társaságokra, jogi személyekre és magánszemélyekre szóló Szabályzatának elfogadására, ugyanúgy, mint az állampolgárokénak, a jobb gazdálkodásra vonatkozóan, a város gazdálkodási szabályzat elfogadására, a 2002/21-es Kormányrendelet előírásai szerint, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.
 • Kezdeményező: Sas Adăscăliții Marcel Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális, oktatási, egészségügyi, vallási és szociális védelem Bizottság
 1. Határozattervezet a bölcsőde átruházására, mint az állami óvoda a jogi személyiséggel rendelkező, iskola előtti oktatási egységhez,
 • Kezdeményező: Sas Adăscăliții Marcel Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális oktatási, egészségügyi, vallási és szociális védelem Bizottság
 1. Határozattervezet a Margitta municípium helyi tanácsosainak kinevezéséről az állami egyetem előtti oktatási egységek igazgató tanácsába.
 • Kezdeményező: Sas Adăscăliții Marcel Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális oktatási, egészségügyi, vallási és szociális védelem Bizottság
 1. Demian Zsolt alpolgármester beszámolója a 2021.augusztus 31-i Digitalizálás a Duna Régióban digitális agrárium és közkapcsolatok konferencián való részvételéről, amelyet az 57/2019-es Sürgősségi Kormányrendelet 225-ös cikkelyének 3-as bekezdése szerint mutatnak be.
 • Bemutatja Margitta municípium alpolgármestere, Demian Zsolt.