Rendes ülés napirendi pontjai 2021.07.27-én, 13:00 órai kezdettel

  1. A Sc. Parc Balneomar SA.gazdasági-pénzügyi helyzetének elemzése.

  Meghívott: a Sc. Parc Balneomar Sa ezelőtti és jelen vezetősége.

  2.Határozattervezet, amely a Margittai municípium erdőállományából származó faanyag értékesítési módjára.

  Kezdeményező:Sas-Adăscăliții Marcel Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz-és magántulajdont Igazgató Bizottság

  3.Határozattervezet Margitta municípium közterületéhez tartozó ingóságok leltárában szereplő egyes pozíciók módosításának jóváhagyásáról és egyes kataszteri számok megalkotásáról és tekintettel a Margittai municípiumban levő új Telekkönyv megnyitásáról.

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

  1. Határozattervezet, új kadaszterszámok létesítésére és új telekkönyvi számok megnyitására,területekre, amelyek Margitta municípium köztulajdonához tartoznak.

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

  1. Határozattervezet, Margitta municípium területén található egyes üzemi utak köztulajdonba foglalásáról és kadaszteri számok létesítéséről.

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

  1. Határozattervezet, a kadaszteri dokumentáció elfogadását illeti és a hozzáillesztési javaslatát a 101772-es kadaszterszámú területeknek, amelyek a telekkönyvbe 101772-es számmal lettek beiktatva, melyek Margitta municípium, Piața Independenței utcán találhatóak

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

  1. Határozattervezet, a 101873-as kadaszterszámú ingatlan megosztásáról, mely a Telekkönyvbe 101873-as számmal lett beiktva és Margitta területén, a Tudor Vladimirescu utcán van elhelyezve.

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

   

  1. Határozattervezet, a Margitta municípium adminisztratív területi egységének és a hozzá tartozó alárendelt egységének organigrammájának és létszámkeretének módosítására.

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

  1. Határozattervezet, amely az ingyenes átadását és használatba helyezését, a Római-Katólikus Egyház tulajdonába bizonyos ingatlanok átadására a Margittai Római Katólikus Egyházának.

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

  1. Határozattervezet a 114/2009-es Helyi Tanácsi határozat kiegészítésére, 2009.09.17-ből, amely a SPAACS tevékenységének elfogadására vonatkozik.

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

  1. Határozattervezet a SPAACS kollektív munkaszerződés tárgyalására.

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság

  1. Határozattervezet, a Margitta municípium költségvetésének kiigazítására.

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság

  1. Határozattervezet, a személyes asszisztensek a 2021.első szemeszterére vonatkozó tevékenységére fogadják el.

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális Bizottság

  1. Határozattervezet a T.Vladimirescu 167-es /2-es alatt található szociális lakás kiosztására vonatkozik..

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális Bizottság

  1. Határozattervezet, a 132 négyzetméterű, 104935-ös kadasztersszámú terület direkt koncesszióba adását illeti, amely Reményik Sándor utcán, Bota Cristian és Ciarnau Floriannak.

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

  1. Jelentés a Margitta municípium2021-e év I. szemeszterében benyújtott petícióinak megoldásáról.

  17 . Egyéb problémák