Proiectul ordinii de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de 14.09.2022

 Proiectul Ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocata pentru

data de 14 septembrie 2022, orele 13:00

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Municipiului Marghita pe anul 2022

         Iniţiator : primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

         Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al municipiului Marghita

a unor terenuri situate în intravilanul localităţii 

         Iniţiator : primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

         Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea solicitării adresată Consiliului Județean Bihor pentru trecerea din domeniul public al Județului Bihor în domeniul public al Municipiului Marghita a unor părți din imobilul DJ 191  în scopul realizării obiectivului de investiții ”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-infrastructurii pentru biciclete în Municipiul Marghita, judeţul Bihor”,  

          Iniţiator : primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

         Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

                                        Comisia juridică

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 105402 înscris în C.F. nr. 105402, situat în municipiul Marghita, strada Tudor Vladimirescu

          Iniţiator : primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

          Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea din punct de vedere juridic a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Marghita

          Iniţiator : primar Marcel Emil SAS ADASCALITII

          Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei de tip A.N.L. pentru tineri din Marghita, str. Progresului, nr. 1, bl. B, sc. 2, et. 3, ap. 14, identificat prin CF nr. 100733-C1-U14, cu o suprafață construită desfășurată de 55,72 mp și cota parte din terenul aferent locuinței în suprafață de 15,06 mp, către chiriașul Illes Gabriela , cu plata integrală a prețului de vânzare-cumpărare.

        Initiator :          primar Marcel Emil Sas Adascalitii

                                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei de tip A.N.L. pentru tineri din Marghita, str. Eroilor nr. 7 bl. A sc. 1 et. I ap. 6 identificat prin CF nr.100732-C1-U6 , cu o suprafaţă construită desfăşurată de 55,72 mp. şi cota parte a terenului aferent locuintei în suprafaţă de 15,02 mp,către chiriaşul Racz Norbert-Zsolt cu plata in rate

        Initiator :          primar Marcel Emil Sas Adascalitii

                                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei de tip A.N.L. pentru tineri din Marghita, str. Progresului, nr. 1, bl. B, sc. 2, et. M, ap. 16, identificat prin CF nr. 100733-C1-U16, cu o suprafață construită desfășurată de 56,84 mp și cota parte din terenul aferent locuinței în suprafață de 15,38 mp, către chiriașul Lup Miron Florin , cu plata integrală a prețului de vânzare-cumpărare.

        Initiator :          primar Marcel Emil Sas Adascalitii

                                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 

 1. . Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei de tip A.N.L. pentru tineri din Marghita, str. Eroilor nr. 7 bl. A sc. 1 et. 2 ap. 7 identificat prin CF nr.100732-C1-U7 , cu o suprafaţă construită desfăşurată de 55,72 mp. şi cota parte a terenului aferent locuintei în suprafaţă de 15,02 mp,către chiriaşul Jarca Sorin Cornel , cu plata în rate

        Initiator :          primar Marcel Emil Sas Adascalitii

                                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei de tip A.N.L. pentru tineri din Marghita, str. Progresului, nr. 1, bl. B, sc. 2, et. 3, ap. 12, identificat prin CF nr. 100733-C1-U12, cu o suprafață construită desfășurată de 60,97 mp și cota parte din terenul aferent locuinței în suprafață de 16,48 mp, către chiriașa Paşc Monica-Irina , cu plata integrală a prețului de vânzare-cumpărare.

        Initiator :          primar Marcel Emil Sas Adascalitii

                                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei de tip A.N.L. pentru tineri din Marghita, str. Progresului, nr. 1, bl. B, sc. 2, et. 2, ap. 8, identificat prin CF nr. 100733-C1-8, cu o suprafață construită desfășurată de 60,97 mp și cota parte din terenul aferent locuinței în suprafață de 16,48 mp, către chiriașa Modoc Adriana Laura, cu plata in rate

        Initiator :          primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii

                                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru proiectul „Reabilitare si modernizare străzi în localităţile aparţinătoare, municipiul Marghita, judeţul Bihor”

               Initiator :          primar Marcel Emil Sas Adascalitii

                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru proiectul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Spatiilor Bibliotecii Municipale Ioan Munteanu pentru a crea un centru cultural recreativ, modernizarea parcului central si realizarea culoarului pietonal de legătura în zona centrala pentru a integra  zona cultural socială a municipiului”

               Initiator :          primar Marcel Emil Sas Adăscălitii

               Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „DOTAREA ȘI MODERNIZAREA LICEULUI TEORETIC „HORVATH JANOS” MARGHITA- CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT”

               Initiator :          primar Marcel Emil Sas Adăscălitii

               Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 

 1. Probleme curente